Reformasie gebeure in Januarie (1)

G_SpalatinDatums uit die geskiedenis

  • 01/01/1484: Ulrich Zwingli word in Wildhaus, Switserland gebore
  • 17/01/1484: Georg Burkhardt Spalatin word in Spalt gebore
  • 03/01/1521: Luther word uit die Roomse Kerk geban
  • 20/01/1542: Nikolaus von Amsdorf word deur Luther as eerste Protestantse biskop georden

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Georg Burkhardt Spalatin ontvang skoolonderrig in Nürnberg, en studeer teologie en filosofie in Erfurt en Grieks en geskiedenis in Wittenberg. In 1514 word hy hofkapelaan, en later sekretaris en biegvader van keurvors Frederik III, die Wyse. Hy sorg daarvoor dat Luther deur die keurvors beskerm en betaal word. Ná die dood van Frederik III, word hy in 1525 predikant en in 1528 die eerste superintendent van Altenburg. Hy het ’n groot aandeel gehad aan die organisering van die Protestantse Kerk in Sakse – een van die eerste gebiede wat die Reformasie aangehang het.

N_AmsdorfNikolaus von Amsdorf is in Torgau gebore en studeer filosofie en teologie in Leipzig en Wittenberg. Later in sy lewe was hy ook dosent in hierdie vakgebiede. Hy raak bevriend met Luther, en word een van sy bondgenote. In 1524 word hy, op aanbeveling van Luther, superintendent van Magdeburg, en sorg hy dat die stad Luther se leer aanvaar. In 1542 stel keurvors Johann Friedrich hom aan as biskop van Naumberg.

Luther orden hom in hierdie amp op 20 Januarie 1542 as die eerste Protestantse biskop van Duitsland. As gevolg van die Smalkaldiese Oorlog verloor hy hierdie amp in 1546. Hy leef en werk as predikant in Eisenach tot op sy sterfdag, 14 Mei 1565.