Fokusmoment: 22 Jan 2017

Reformase-oomblikAs ʼn mens dit wil waag om die Gereformeerde geloof in een woord op te som, sal jy nie sleg doen deur genade te gebruik nie. Sola gratia – alleen die genade is fundamenteel waarvoor Gereformeerde teologie gaan.

“Calvinism is simply a lens that magnifies a persistent theme in the narrative of God’s self-revelation: that everything depends on God… ‘God owns us nothing.’ is pretty close to a motto of Calvinism, to which I might add the correlative ‘Everything is a gift.’” (James K Smith)