Fokusmoment: 29 Jan 2017

Reformase-oomblikCalvyn staan bekend as die teoloog van die Gees, want sy klem op die werking van die Heilige Gees is groot.
A.g.v. die sonde kan ons wil nie in lyn met God se wil gebring word nie. Daarom moet ons wil ’n radikale “ommeswaai” van rigting ondergaan en dit kan net deur God bewerk word!

“This is usually summed up in the Reformed formula that “regeneration precedes faith”; that is, the renewing en re-creating work of the Holy Spirit is the condition for my faith in Christ, not the result of it.” (James K Smith)