Reformasie gebeure in Desember (2)

Afskrif-DwaalleerDatums uit die geskiedenis

  • 10/12/1520: Luther verbrand die pouslike bul wat teen hom uitgevaardig is
  • 13/12/1545: Begin van die Konsilie van Trente wat in 1563 eindig, bespreek die skade van die Reformasie, en maak opnuut leerbeslissings
  • 19/12/1528: Luther en Melanchthon doen visitasie in Eisenach tot en met 12 Januarie 1529
  • 24/12/1541: Andreas Bodenstein von Karlstadt sterf in Basel (55)

 

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Martin Luther (1483-1546) was ’n Rooms-Katolieke priester wat hom algaande teen die aflaatstelsel verset het. Oor ’n tydperk van vier jaar het hy in insig gegroei dat daar nie betaal kan word vir die vergewing van sondes nie. Nadat hy op 31 Oktober 1517 sy kritiek teen hierdie praktyk wêreldkundig gemaak het, het die Roomse Kerk besluit om hom van kettery aan te kla.

Hy is in Oktober 1518 in Augsburg verhoor, en skuldig bevind. Nadat Luther en Andreas Karlstadt in Leipzig met Johannes Eck oor die bevoegdhede van die pous gedisputeer het, het die Roomse opsighouers besluit om Luther uit die kerk te ban. Die verbanningsdreigement (of “bul”) bereik Luther in Julie 1520. Op 10 Desember 1520 verbrand hy hierdie pouslike dokument in die openbaar. Tydens die Ryksdag van Worms (April 1521) word Luther formeel verhoor.

Hy hou vol dat hy alleen deur Bybelse en/of rasionele argumente oortuig sal word van die aanvaarbaarheid van die aflaatstelsel, en nie deur argumente wat steun op die formele gesag van die pous nie.

Op 8 Mei 1521 word die verbanning uit die kerk (die edik van Worms) op hom bestel. Luther vlug, met die hulp van die keurvors van Sakse, na die Wartburg naby Eisleben en Erfurt, waar hy begin om die Nuwe Testament in Duits te vertaal.

– “Met erkenning aan Blitspos van die Ned. Herv. Kerk”

VerbrandeDokument