Redaksioneel

500 jaar Reformasie! Die Tydskrif vir Hervormde Teologie neem met graagte deel aan die feesvieringe. Al die uitgawes van 2017 word aan die herdenking van die Reformasie gewy.

Hierdie eerste uitgawe bestaan uit artikels wat Natie van Wyk gedurende 2016 vir die gesinstydskrif Konteks geskryf het. Martin Luther se geskrifte word in hierdie artikels, aan die hand van primêre geskrifte, toeganklik, aan die Afrikaanse leserspubliek bekendgestel. Die swakheid van Afrikaanse teologie is dat daar in die verlede selde uit Luther se primêre geskrifte gewerk is. Ons hoop dat die herdenking van die Reformasie ʼn kentering in hierdie opsig teweeg sal bring.

Hierdie kort artikels poog om aan die leser ʼn idee te gee van hoe Luther gedink en geargumenteer het. Alle skuinsgedrukte woorde en aanhalings dui aan dat ons met Luther se eie woorde te make het.

Reformasie 500 word in ʼn groot mate as ʼn Luther-fees benader. Die meeste Afrikaanssprekendes weet egter bitter min van Luther af. Ons vertrou dat hierdie artikels ʼn bydrae sal lewer om ʼn belangstelling in Luther se geskrifte aan te wakker.

Naas die artikels wat reeds in Konteks verskyn het, word twee nuwe artikels aangebied. Een handel oor die vraag of die gebeure van 31 Oktober 1517 nie blote fi ksie is nie. Die ander een handel oor die eksistensiële waarde van Luther se teologie vir ʼn kerkgemeenskap wat onsekerheid ervaar oor die toekoms.

 


© Kopiereg berus by Prof Natie van Wyk.

Die outeur neem volle verantwoordelikheid vir menings en standpunte uitgespreek