Reformasie gebeure in Desember (1)

Melanchthon

Datums uit die geskiedenis

  • 01/12/1512: Philipp Melanchthon kry voorlopige vergunning om in Tubingen in te skryf vir ’n Meestersgraad in Grieks
  • 11/12/1512: Melanchthon se Heidelbergse BA-graad word in Tubingen erken

 

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Philipp Melanchthon (16 Februarie 1497 – 19 April 1560) geniet in Suid-Afrika ongelukkig nie die aandag en erkenning wat hy verdien nie. Hy was die man aan Martin Luther se sy. Sonder Melanchthon, sou Luther nooit kon vermag wat hy voor oë gehad het nie. Melanchthon was die Here se gawe aan die Reformasie. Hy was’n genie wat baie dinge suksesvol hervorm het. Hy het nie net teologiese opleiding nie, maar die hele universiteitswese ten goede verander. Hy het aan die nuwe kerk struktuur gegee, en was die belangrikste diplomaat van die Reformasie.

Hierdie bydrae belig Melanchthon se genialiteit. Hy het gedurende 1508, as 11-jarige, slegs één jaar skoolonderrig gehad. Op 12-jarige ouderdom begin hy aan die Universiteit van Heidelberg studeer vir ’n Baccalaureus Artium. Hy voltooi dié graad na slegs twee jaar. Heidelberg weier hom toelating vir ’n Magister. Danksy die invloed van sy oom, professor in Hebreeus, word hy aan die Universiteit van Tübingen toegelaat om as ’n 15-jarige kind aan ’n Meestersgraad in Grieks te werk.

Op 25 Januarie 1514 behaal hy hierdie graad as ’n 17-jarige. Op 18 skryf hy sy eerste Griekse Grammatika, wat vir bykans 200 jaar as handboek in Europa gebruik is.

Op 28 Augustus 1518 lewer hy as 21-jarige sy intreerede in Wittenberg, as professor in Grieks. Sonder Melanchthon sou die Reformasie as opvoedingsbeweging nie ’n werklikheid geword het nie.

– “Met erkenning aan Blitspos van die Ned. Herv. Kerk”

Bib-Tubingen