Reformasie gebeure in November (2)

Datums uit die geskiedenis

  • 13/11/1522: Johannes Bugenhagen trou in Wittenberg met Walpurga (van onbekend)
  • 23/11/1523: Johannes en Walpurga Bugenhagen betrek die eerste Protestantse pastorie in Wittenberg

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Philipp Melanchthon (1497-1560) was die eerste Reformator wat in die huwelik getree het toe hy op 23-jarige ouderdom met Katharina Krapp getrou het. Johannes Bugenhagen (1485-1558) en sy vrou Walpurga was egter die eerste Protestantse pastoriepaar. Die stadsgemeente van Wittenberg (die gemeente waar Luther gereeld gepreek het) het Bugenhagen as voltydse predikant beroep en aan die gesin verblyf in die eerste pastorie aangebied. Die pastorie het deur die eeue in bewaring gebly en is vandag ’n UNESCO-wêrelderfenisgebou. Die verhaal van die Bugenhagens is om die volgende redes van belang:

  • Hulle het die Christendom geleer dat navolging van Christus buite die mure van ’n klooster moontlik is.
  • Hulle het die voorbeeld gestel insake die huwelik en gesinslewe.
  • Hulle, en die pastoriegesinne wat sou volg, het die wêreld diepgaande verander. Vroue het ewe skielik ’n ereposisie in die gemeente en die samelewing begin inneem. Hulle het die samelewing geleer dat kinders goed versorg en met waardigheid behandel moet word.

– “Met erkenning aan Blitspos van die Ned. Herv. Kerk”

JohannesB