Reformasie gebeure in November (3)

Melanchthons Datums uit die geskiedenis

  • 24/11/1572: John Knox, leier van die Reformasie in Skotland, sterf op 58 in Edinburgh, Skotland
  • 25/11/1520: Philipp Melanchthon trou as eerste Protestantse teoloog met Katharina Krapp in Wittenberg

 

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Philipp Melanchthon was die eerste Reformator wat in die huwelik getree het toe hy op 23-jarige ouderdom met Katharina Krapp getrou het. Uit die huwelik is vier kinders gebore. Keurvors Frederik het in 1536 ’n groot baksteenhuis aan Melanchthon geskenk (saam met ’n reuse salarisverhoging) in die poging om hom in Wittenberg te hou. Philipp, professor in Grieks, het aanloklike aanbiedings van regoor Europa gekry.

Philipp en Katharina se huis het ’n belangrike rol in die Reformasiegeskiedenis gespeel. Talle, veral buitelandse, studente het by hulle tuisgegaan. Een van hulle was Zacharias Ursinus, wat later die Heidelbergse Kategismus sou skryf. Groot getalle studente het elke aand hier, saam met sy gesin, Bybelstudie gedoen en gesing.

Melanchthon was ook ’n begaafde komponis en lieddigter. Katharina het saam met Luther en Bugenhagen se gades ’n enorme rol in die vestiging en uitbou van die Reformasie gespeel. Katharina het by haar huis begin om gemeentekinders naskoolse onderrig te gee. Sy was een van die eerste persone wat die gedagte bevorder het dat armoede net deur opvoeding en onderwys oorwin kan word.

– “Met erkenning aan Blitspos van die Ned. Herv. Kerk”

Melanchthonwoning