Reformasie gebeure in November (1)

LutherHuisDatums uit die geskiedenis

  • 10/11/1483: Martin Luther in Eisleben, Duitsland gebore
  • 11/11/1483: Martin Luther word gedoop

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Martin Luther is vermoedelik in sy ouerhuis op 10 November 1483 gebore. Sy ouers, Hans en Margarete Luder, was godsdienstige mense. Sy pa het hom op 11 November 1483 laat doop. Die rede vir die spoedige doop van kinders het te make gehad met die feit dat talle kinders en hul moeders nie die geboorte oorleef het nie, óf spoedig ná die bevalling gesterf het. Die vader van die kind moes met twee doopgetuies so spoedig moontlik na die naaste kerk gaan, waar ’n priester gereed was om die kind te doop.

Die doop was die enigste troos in ’n situasie waar min mense lank gelewe het. Luther is waarskynlik Martin(us) gedoop aangesien 11 November die dag is waarop die martelaar Martinus se lewe herdenk is. Dit was gebruik dat kinders wat op hierdie dag gedoop is, die naam Martin(us) ontvang het.

– “Met erkenning aan Blitspos van die Ned. Herv. Kerk”