Fokusmoment: 15 Jan 2017

Aan die begin van hierdie viering van 500 jaar van Reformasie,  is dit goed om te besef dat die primêre Calvinistiese deug nederigheid is. Ons vier nie hierdie jaar om onsself op die skouer te klop nie, maar in nederigheid voor God. Calvyn het self in sy Institusie (2.2.11) geskryf: “ʼn Gesegde van Chrysostomus het my nog altyd groot genot verskaf, naamlik dat die fondasie van ons filosofie nederigheid is. Maar wat Augustinus geskryf het verskaf my nog meer genot: ‘Toe aan ʼn sekere redenaar (retorikus) gevra is wat die hoof reël in retoriek was, was sy antwoord: “Voordrag.” Wat was die tweede reël, is weer gevra.  En die antwoord: “Voordrag”.  Wat was die derde reël?  “Voordrag”! So as jy my vra wat die voorskrifte van die Christelike godsdiens is, sal ek altyd eerstens, tweedens en derdens antwoord: “Nederigheid”’

Geen wonder James Smith sê op grond hiervan dat hy dink net Skotse Calviniste kon die grootse Calvinistiese dissipline van gholf geskep het nie – daardie vernederendste van sportsoorte. As jy ooit hoogmoedig voel, stel Smith voor, probeer met ʼn 3 yster uit die digte ruveld slaan!