Fokusmoment: 19 Feb 2017

Zwingli, een van die geestelike leiers van die Reformasie, se pa was ’n baie suksesvolle boer in die Toggaburg Vallei in die laer oostelike dele van die Alpe. Dit is hier waar Zwingli ’n groot liefde vir sy land ontwikkel het.
Hy het later een van Psalm 23 se reëls as volg vertaal: “In the beautiful Alps, he tends me”. Hy het die Ryn-rivier as ’n voorbeeld gebruik in een van sy preke: “Om Gods naam, moenie jouself probeer verset teen die Woord van God nie. Want die Woord sal werklik voortgaan om te vloei, net soos die Rynrivier sy gang gaan. Jy mag dit dalk vir ’n rukkie opgedam kry, maar dit is onmoontlik om dit te stop.”