Reformasie gebeure in Februarie (4)

 Datums uit die geskiedenis

  • 27/02/1547: Melanchthon se dogter Anna sterf met die geboorte van haar 6de kind
  • 28/02/1551: Martin Bucer sterf in Cambridge (60)
  • 01/03/1546: George Wishart, vriend van John Knox, sterf op die brandstapel

 

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Die Reformatore was gewone mense met gewone menslike probleme. Philipp Melanchthon het baie hartseer ervaar weens sy dogter Anna. Sy is op 24 Augustus 1522 gebore. Melanchthon was toe 25 jaar oud. Anna sterf op 27 Februarie 1547 op 25-jarige ouderdom tydens die geboorte van haar sesde kind. Melanchthon het toegelaat dat sy op 14-jarige ouderdom met sy mees begaafde student, die digter en latere rektor van Köln, Georg Sabinus, trou. Georg was 14 jaar ouer as Anna. Die huwelik was ’n ramp. Georg was ’n blink en oppervlakkige mens wat gereeld partytjie gehou het, skuld gemaak het en weinig in kerklike sake belanggestel het. Die ergste: Hy het sy vrou fi sies mishandel. Sy het vertroosting by ander mans gaan soek.

Melanchthon het homself verwyt vir die ongeluk van sy dogter. Hy het nagte lank vir haar en haar gesin gebid. Hy self het in ’n stadium in ’n diep depressie verval. Hy het later vertel dat hy homself uit die depressie gebid het. Die grootste geleerde van die Reformasie moes dus die volgende hanteer: ’n rebelse dogter, ’n monsteragtige skoonseun, asook geldelike en geestelike skuld. Danksy voortdurende gebed kon hy en sy vrou staande bly.

Martin Bucer is bekend as die derde Duitse Reformator. Sy invloed het egter wyd deur Europa gestrek. Hy moes Duitsland in 1549 verlaat aangesien hy keiser Karel V se poging om die Rooms-Katolieke Kerk terug te hervorm na sy Middeleeuse gestalte (die Augsburgse Interim), teengestaan het. Hy vlug na Engeland. Hy promoveer en word professor in Cambridge. Hy sterf op 1 Maart 1551. In 1557 laat koningin Mary Tudor I sy gebeentes opgrawe, wat saam met sy geskrifte as ketters verbrand word. Haar opvolger, Elizabeth I, herstel sy eer in 1560.

Bucer het teenoor Luther die waarde beklemtoon van goeie werke, as gehoorsaamheid aan die tien gebooie, aangesien hy oortuig was dat die samelewing daardeur verbeter kon word. In Strassbourg het hy die voorbeeld gestel hoe daar op Protestantse wyse gepreek moet word. Hy het ook ’n Kerkorde vir die stad geskryf. Calvyn sou jare later op sy nalatenskap voortbou.