Reformasie gebeure in Februarie (1)

Datums uit die geskiedenis

  • 04/02/1532: Keurvors Johann die Standvastige skenk die klooster aan Luther
  • 07/02/1478: Thomas More (Morus) word in Londen gebore
  • 08/02/1587: Mary, Queen of Scots, tereggestel

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Martin Luther het in 1508 die eerste keer as ’n jong priester na Wittenberg gekom. In 1509 doseer hy daar Filosofie. In 1511 neem hy sy intrek in die pasgeboude klooster in Wittenberg, en hy woon daar tot sy dood. Die klooster wat aanvanklik aan die Augustynse Orde behoort het, het later met die vestiging van die Reformasie die eiendom van die Keurvors geword. Luther het sedert 1525 met sy groot gesin, sy studente en sy gaste in die ou klooster gewoon. Die gebou is ook as lesinglokaal gebruik. Op 4 Februarie 1532 skenk Keurvors Johann die Standvastige die gebou aan Luther. As gevolg van swak dokumentering van hierdie gebaar, het Luther se vrou ná sy afsterwe haar woning verloor. Die oorspronklike gebou is in later eeue vergroot en gemoderniseer. Die “Lutherwoning” is een van Duitsland se grootste kultuurskatte en word jaarliks deur miljoene mense besoek.

Thomas More is in Londen gebore. Hy studeer humanistiek, teologie en regte. Hy is beroemd op grond van sy roman Utopie (1516). Onder Hendrik VIII word hy “lord-kanselier”. Hy ondersteun Hendrik VIII se anti-Protestantse politiek. Hy vind die stigting van die Engelse Staatskerk egter onaanvaarbaar. Hy verwerp veral die gedagte dat die koning die hoof van die Kerk kan wees. Hy word weens hoogverraad aangekla en word op 6 Julie 1535 in Londen onthoof. Die Rooms-Katolieke Kerk het hom in 1935 as martelaar heilig verklaar. Hy self het egter talle Protestante in Engeland op die brandstapel laat sterf.