Reformasie gebeure in Februarie (2)

Datums uit die geskiedenis

  • 10/02/1537: Opening van die byeenkoms van die Smalkaldiese Bond in Schmalkalden
  • 12/02/1554: Lady Jane Grey, Protestantse koningin van Engeland, word binne nege dae in die Toring van Londen tereggestel
  • 13/02/1480: Hieronymus Aleander (Girolamo Aleandro) word gebore

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Die Smalkaldiese Bond. Die Reformasie was nie ’n suiwer kerklike aangeleentheid nie. Sonder die ondersteuning van die politieke adel sou Luther en sy medewerkers nooit bereik het wat hulle inderdaad wel bereik het nie. Die vorste van talle stadstate en gebiede in die destydse Duitse Ryk het Luther beskerm en verseker dat die Reformasie kon uitbrei. Die Reformasie het oorlog veroorsaak tussen die Protestantse en Roomse stede en gebiede. Die Protestantse vorste het hulle onder die vaandel van die Smalkaldiese Bond verenig. Luther en Melanchthon het die eerste vergadering van die Bond van 7-26 Februarie 1537 in Schmalkalden persoonlik bygewoon. Danksy die militêre mag van die Bond, kon die Reformasie gedy. Die militêre konfl ik sou ná Luther se dood in 1546 in ’n “burgeroorlog” ontaard.

Hieronymus Aleander. Hieronymus Aleander, of Girolamo Aleandro, is op 13 Februarie 1480 gebore. Hy word in 1513 rektor van die Universiteit van Parys. Hy besluit egter om ’n kerkpolitieke loopbaan te volg. Hy word in 1520 deur pous Leo X as nuntius (pouslike verteenwoordiger) aan die hof van keiser Karel V benoem. Op die Ryksdag van Worms (1521) eis hy die onmiddellike veragting van Luther en ontwerp hy die Edik van Worms wat die beginpunt van Luther se vervolging was. Hy het Luther lewenslank geïntimideer en was oortuig dat slegs militêre geweld ’n einde aan die Reformasie kon maak. In 1538 word hy deur pous Paulus III tot kardinaal bevorder. Hy sterf op 1 Februarie 1542 in Rome.

Inligting Reformasie 500
Uitstekende inligting is beskikbaar by www.reformatieactueel.nl. Op hierdie webblad is lesse oor Luther en die Reformasie vir skole, kategeseklasse en Bybelstudiegroepe. Die blad bevat ook video’s, vlogs en Reformatoriese musiek.