Reformasie gebeure in Maart (3)

Die Reformasie binne historiese konteks

  • 1519-1521: Fernao de Magalhaes vaar, as eerste mens, om die aarde
  • 1522: Luther se vertaling van die Nuwe Testament word in September gepubliseer
  • 1523-1528: Calvyn studeer vrye kunste in Parys en behaal ’n Magister Artium
  • 1528-1532: Calvyn studeer regte in Orléans en Borges asook humanisme en antieke tale in Parys
  • 1535: Henry VIII stel homself aan as die hoof van die Anglikaanse Kerk
  • 1536: Die eerste uitgawe van Calvyn se Institusie word gepubliseer

Die Reformasie en skilderkuns

Die Stadskerk in Wittenberg is die moederkerk van die Reformasie. Luther het meer as 2 000 keer in hierdie kerk gepreek. Die eerste fase van die kerkgebou is tussen 1281 en 1285 gebou. Die kerkgebou is in daardie tyd gebou as ’n plek waar die prediking sentraal moes staan. In hierdie kerk staan een van die aangrypendste kunswerke van die Reformasie. Die reuse-altaarskildery van Lucas Cranach sr (1472-1553) en Lucas Cranach jr (1515-1586) is een van die waardevolste kunswerke van die Reformasie. Dit is in 1547 in gebruik geneem. Ons gee aandag aan die onderste deel van hierdie kunswerk, bekend as die “predella”. Dit is ’n aparte skildery met ’n eie tema. Die “predella” is die werk van Cranach jr. Dit is een van die beste vertolkings van Reformatoriese teologie tot hede.

Luther staan op die kansel en preek uit die Bybel. Hy wys heen na Christus die Gekruisigde, as die hart van die evangelie. Die hele gemeente luister toe aan die voete van die Here – volwassenes, kinders en selfs die babas. Prominent (heelregs)staan Cranach sr, Luther se vriend en getroue medewerker. Die eenvoud van die toneel is treffend. Die uitbeelding verskil dramaties van die Rooms-Katolieke uitbeeldings van die kruisiging. Jesus word in sy menslikheid uitgebeeld. Hy wordnie voorgestel as ’n aardsvreemde wese nie. Kyk gerus op die internet na die hele altaarkunswerk. Dit is die moeite werd.