Reformasie gebeure in April (1)

Die Reformasie binne historiese konteks

  • 1560: Revolusie in Skotland onder John Knox
  • 1564: Calvyn se laaste voorlesing, en wel oor Esegiël
  • 1564: Geboorte van Shakespeare en Galileo
  • 1566: Beeldestorm in Nederland
  • 1567: Begin van die Nederlandse opstand teen die Spaanse bewind
  • 1598: Edik van Nantes bepaal beperkte toleransie teenoor die Hugenote
  • 1611: Eerste uitgawe van die King James Bybel
  • 1633: Galileo veroordeel deur die Inkwisisie

Die Reformasie en skilderkuns
Die afbeelding van minder bekende persone saam met die Kerkhervormers op altaarskilderye tydens die Reformasietyd, het die bedoeling gehad om die konfessionele identiteit van die plaaslike gemeente te versterk. Waar plaaslike leiers saam met die bekende persoonlikhede in Christus se teenwoordigheid geskilder is, het die gemeente die besef ontwikkel dat hulle met die regte godsdiens besig is.

Een van die belangrikste werke van hierdie soort is die hoofskildery van die epitaaf-altaar in die moedergemeente van Dessau. Dit is in 1565 deur Lucas Cranach jr geskilder. Die skildery is in  opdrag van Joachim Ernst en Bernhard VII gemaak ter ere van hul oom, vors Joachim von Anhalt-Dessau. Joachim was ’n vriend en bondgenoot van Luther en Melanchthon. Op die skildery kan Christus en sy verraaier tydens die “laaste Nagmaal” gesien word. Die toneel speel af in die feessaal van die paleis in Dessau. Prominent, voor Christus, sit Judas die verraaier met sy sak geld. Regs van Christus is Caspar Cruciger, Justus Jonas, Johannes Bugenhagen, Luther en vors Georg III van Anhalt-Plötzkau met sy hand op die Heer se skouer. Links langs Melanchthon is Johann Forster, Johann Pfeffi nger, Georg Major en Barth Bernardi. Al hierdie persone het Melanchthon tydens die Augsburgse Interim (1548) ondersteun, ten spyte van die feit dat hulle ná Luther se dood verskillende standpunte oor leeraangeleenthede gehad het. Hier is hulle eensgesind saam aan Tafel in die teenwoordigheid van die Heer.