Fokusmoment: 2 April 2017

Martin Luther het ’n groot rol in die kerkhervorming van die 1500’s gespeel. Maar hy het soms baie depressief oor die moeilikhede wat met die reformasie gepaard gegaan het, geraak.

In een van daardie donker tye van hom, waar hy met niks en niemand iets te doen wou hê nie, loop sy vrou, Katherina, rond in swart klere.

Hy vra toe vir haar: “Wie is dood?”

“God is dood, Martin” antwoord sy.

Hy bars toe net daar uit: “Dis godslasterlik. Hoe durf jy so praat?!”

Toe antwoord die wyse Katherina: “Maar Martin jy leef asof Hy dood is.”

Hy het daar opgestaan en een van die groot kerkgesange geskryf “’n Vaste burg is ons God”.

Hy het ook geskrywe:

“Ons Here het die belofte van die opstanding, nie net in boeke alleen geskryf nie, maar in elke blaar met die aanbreek van die lente.”