Reformasie gebeure in Maart (1)

Die Reformasie binne historiese konteks

  • 1450: Johannes Gutenberg vind die kuns uit om boeke te druk
  • 1453: Verowering van Konstantinopel deur die Turke
  • 1456: Druk van die Gutenberg-Bybel
  • 1492: Die Amerikas word deur Columbus ontdek
  • 1492: Die eerste aardbol word gemaak
  • 1500: Peter Henlein vind die handhorlosie uit

Die Reformasie en skilderkuns

Die sukses van die Reformasie het onder andere te make gehad met die benutting van die boekdrukkuns en die beeldende kuns. Gedurende Maart word daar aandag gegee aan die kuns van Lucas Cranach en sy seun. Hierdie pa en seun het Luther en Melanchthon se teologie op ’n voortrefl ike wyse in beeld vasgevang.

Lucas Cranach sr (4 Oktober 1472 – 16 Oktober 1553) het talle van Luther se ybelvertalings en geskrifte met sy skilderkuns en houtsneewerk versier. Hy het uther se teologie geken en verstaan. Met sy beeldende kuns het hy uitdrukking egee aan die diepste intensies van Luther se teologie. Die laaste uitgawe van ’n vertaling van die Nuwe Testament wat Luther self kon versorg, het in 1546 kort voor sy dood in Wittenberg verskyn. Lucas Cranach het hierdie uitgawe van ’n indrukwekkende buiteblad voorsien. Luther en keurvors Johann Friedrich kniel saam voor die gekruisigde Christus. Luther het op grond van Paulus, die kruis as die hart van die Nuwe Testament beskryf. Geloof in die Gekruisigde gee ons deel aan die barmhartigheid van God wat ons uit genade ons skuld vergewe. Dít is waarop die regverdiging ten diepste aankom.