Reformasie gebeure in April (2)

Datums uit die geskiedenis

  • 06/04/1453: Konstantinopel word verower Istanbul word hoofstad van die Osmaniese Ryk
  • 08/04/1523: Katharina von Bora en die agt nonne kom in Wittenberg aan
  • 09/04/1557: Die Finse Reformator, Mikael Agricola, sterf

Persone en gebeure uit die geskiedenis
Katharina von Bora. Daar is reeds in die uitgawe van 26 Januarie aandag gegee aan die lewe van Katharina von Bora, Luther se vrou. Die verhaal word vandag verder gevoer. Katharina en agt ander nonne is deur die handelaar Leonhard Koppe gedurende Paasnag, 4/5 April 1523, uit die klooster gesmokkel – blykbaar onder aanmoediging van Luther. Ná ʼn kort verblyf in Torgau, kom hulle op 8 April in Wittenberg aan. Elke non word deur ’n gesin opgeneem. Katharina was bevoorreg om by Lucas Cranach sr te gaan woon. Dáár het sy en Luther mekaar leer ken. Op 12 Junie 1525 het hulle in die huwelik getree. Op 27 Junie was daar ’n groot openbare huweliksfees in Wittenberg.

Hierdie huwelik was die beginpunt van radikale sosiale transformasie. Predikante kon vir die eerste keer in die huwelik tree, en só is die kloosterwese tot in sy fondamente geruk. Seksualiteit is as iets goed en mooi begin beskou. Danksy Katharina het kerk en samelewing begin om die vrou as ’n gelykwaardige wese te sien. Luther het vir Katharina ’n landbouhoewe by Zülsdorf gekoop waar sy geboer en handel gedryf het. Sy was dus die eerste kerklike beroepsvrou. Sy het haar reusepastorie (die voormalige klooster) in ’n gastehuis en konferensiesentrum omskep. Sy was ook die eerste vrou aan wie ’n boedel bemaak is. Sy was Luther se erfgenaam. Die staat wou hierdie radikale stap egter nie aanvaar nie, en sy het al haar en Luther se eiendomme en besittings uiteindelik verloor.

Mikael Agricola (ca 1509-1557). Mikael Agricola is die Reformator van Finland. Hy het in Wittenberg by Luther en Melanchthon studeer. Op 11 Februarie 1539 ontvang hy dáár ’n Meestersgraad in Teologie. Hy was bevoorreg om Luther se tafelgesprekke by te woon. Hy het by sy terugkeer na Finland die Bybel in Fins vertaal. Onder invloed van Melanchthon het hy honderde gebede in Fins geskryf. Hy het die eerste teologiese opleiding in Finland opgerig en het uiteindelik, met hulp van Melanchthon, die hele onderwysstelsel hervorm. Hy word beskou as die vader van die Finse taal en opvoedingsideaal. Finland se primêre onderwysstelsel word as die beste ter wêreld beskou – en dít danksy Philipp Melanchthon wat op Mikael Agricola ’n onuitwisbare indruk gemaak het. Sy sterfdatum (9 April) is Finland se Nasionale Dag.

Inligting Reformasie 500
Vir uitstekende videolesse oor die Reformasie, kyk op hierdie Nederlandse webblad! https://www.weetwatjegelooft.nl/