Fokusmoment: 16 April 2017

Calvyn het gesterf op 27 Mei 1564. Hy was 54 jaar oud. Om te verhoed dat hy deur mense as nog ’n heilige verklaar word, ’n praktyk wat hy verafsku het, is hy in ’n ongemerkte graf in die Cimetière des Roisin begrawe, sommer die volgende dag.

Later in die 19de eeu is ’n grafsteen by sy graf geplaas – of wat volgens oorlewering sy graf is.