Fokusmoment: 9 April 2017

Hierdie lewe, daarom, is nie godsvrug nie, maar die proses om godvrugtig te word, nie heelheid nie, maar om heel te word; nie om te wees nie, maar om te word, nie om te rus nie maar om in te oefen.

Ons is nie nou wat ons sal wees nie, maar ons is op die weg.

Die proses is nog glad nie voltooi nie, maar dit is aktief aan die gang. Op hierdie oomblik, blink en sprankel alles nie nou-al nie, maar alles is besig om gereinig te word.