Reformasie gebeure in April (3)

Datums uit die geskiedenis

  • 18/04/1521: Luther voor die Ryksdag van Worms: Hy weier om sy geskrifte terug te trek
  • 19/04/1560: Philipp Melanchthon sterf in Wittenberg (63)

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Die Ryksdag van Worms (28 Januarie – 26 Mei 1521) is vir Protestante ’n belangrike historiese gebeure. Die Ryksdag was die plek waar Luther geweier het om die uitslag van ’n kerklike tugproses teen hom te aanvaar, aangesien die bevinding nie met Bybelse en/of rasionele argumente gestaaf kon word nie. Martin Luther het sedert 1517 sekere praktyke en leerstellings van die Rooms-Katolieke Kerk sterk veroordeel. In Junie 1520 vaardig Pous Leo X die “bul” Exsurge Domine (Verhef u aangesig o Here!) teen Luther uit. Hy word van 41 leerdwalings in sy geskrifte beskuldig en word gevra om sy oortuigings voor Keiser Karel V tydens die Ryksdag terug te trek.

Op 16 April 1521 word hy deur Johannes Eck, die assistent van die Aartsbiskop van Trier, aangekla. Op 18 April 1521 antwoord Luther op die aanklag en die versoek van die Pous. Luther weier om sy geskrifte terug te trek en sê die volgende: …indien ek nie deur die getuienisse van die Skrif en duidelike rasionele argumente oortuig kan word nie – aangesien ek nie die pous of die konsilies kan glo nie, omdat dit ’n feit is dat hulle dikwels gefouteer en mekaar weerspreek het – daarom is ek op grond van my aanhalings uit die Heilige Skrif in my gewete oortuig [dat ek reg is] en is ek [daarom] ’n gevangene van die Woord van God. Om hierdie rede kan en wil ek niks herroep nie, aangesien dit nie veilig of heilsaam is om teen jou gewete te handel nie. Mag God my help, Amen!

Volgens latere tradisies sou Luther aan die einde gesê het: Hier staan ek. Mag God my help. Ek kan nie anders nie, óf Hier staan ek, ek kan nie anders nie. Hierdie weergawes word egter nie
deur die notule van die Ryksdag of ’n skriftelike weergawe van ’n ooggetuie bevestig en ondersteun nie. Volgens een van die ooggetuies, Konrad Peutinger, sou hy bloot gesê het: Mag God my tot
hulp wees! Ook hierdie weergawe word nie as histories-betroubaar aanvaar nie.