Fokusmoment: 14 Mei 2017

Ons moet nooit die invloed van die Reformasie op die idee van moedertaalonderrig vergeet nie.

Dit was die studie van die Vulgaat, die Latynse vertaling van die Bybel, gebruik deur die Rooms-Katolieke kerk, wat teoloë se aandag gevestig het op die vals leerstellings wat deur die RKK verkondig is.  Dwaalleeringe soos dat Jesus fisies in die brood en wyn teenwoordig is tydens die Nagmaal – of die fokus en klem op boetedoening in plaas van vergifnis.  Alhoewel dit oënskynlike subtiele nuanse verskille is, het dit geweldig baie saak gemaak!

Die Reformatore het daarom besef dat mense self die Bybel behoort te kan lees – in hulle eie taal – sodat die Bybel die primêre bron van hulle geloofskennis sou kon wees.

Die reformasie het nie net klem gelê op onderrig nie, maar ook op die vertaling van die Bybel in elkeen se moedertaal.  Hierdie vertalings het daartoe gelei dat daardie tale ontwikkel en versprei en behoue gebly het!

Kleiner tale soos Wallies – wat deur sommige geleerdes as die taal van ’n laer klas mense beskou is – sou teen vandag verdwyn het, was dit nie vir die Reformasie en die vertaling van die Bybel in Wallies nie!

Vandag is die Bybel die mees vertaalde boek ter wêreld.  Soos wat Protestantse sendelinge Asië, Afrika en Australië inbeweeg het, is die Bybel telkemale vertaal in die plaaslike taal.  In baie tale se geval, was dit die eerste geskrewe weergawe van daardie taal!