Fokusmoment: 21 Mei 2017

Martin Luther het dit pragtig beskrywe hoe hy die duiwel oorwin het.

“As die duiwel by die deur van my hart kom klop en vra “Wie woon hier?” dan kom maak Jesus die deur oop en antwoord: “Martin Luther het hier gebly, maar hy het nou uitgetrek. Ek bly nou hier.” Wanneer Christus ons lewe volmaak, het die duiwel geen toegang nie.

Geen wonder nie Martin Luther het ook vertel hoe hy een aand wakker geword het en opgemerk het dat die duiwel aan die voetenent van sy bed sit .  Toe sê Luther vir die duiwel: “O, is dit jy!” en hy draai om en slaap rustig verder!