Fokusmoment: 28 Mei 2017

Martin Luther was nie die eerste hervormer om die Rooms-Katolieke Kerk uit te daag en verandering teweeg te bring nie – hy het op baie ander se skouers gestaan.

Een van die op wie se skouers hy gestaan het, was Peter Waldo (hy het geleef rondom 1170)  van Frankryk.  Waldo het sy eie bronne gebruik om ’n reformasie van die Kerk te begin.  Hy was mede-verantwoordelik vir die vertaling van die Vulgaat – die Latynse vertaling van die Bybel wat hoofsaaklik deur die RKK gebruik is – in Frans.  Hy het ’n hele paar toegewyde predikers opgelei wat weer die evangelie van die Bybel begin verkondig het.  Sy volgelinge sou bekendstaan as die Waldense en hulle bestaan tot vandag toe nog!

In Engeland sou John Wycliffe  (1329-1384) die reformasie lei.  Wycliffe staan bekend as die ‘Môrester van die Reformasie’.  Hy het aan die hoof gestaan van ’n Engelse vertaling van die Vulgaat, die sg.  Wycliffe Bybel.  In sy ander geskrifte het hy die gesag van die pous en die RKK uitgedaag.  Selfs nadat Wycliffe dood is wou die RKK hom steeds vervolg.  Hulle het hom postuum van leerdwaling aangekla, sy bene opgegrawe en dit verbrand!

Daar was nog baie ander soos Waldo en Wycliffe wat hulle lewens gewaag het deur hulle uit te spreek teen die vergrype van die Roomse kerk.  Hulle het die teelaarde vir die Reformasie wat uiteindelik deur Martin Luther begin is, ryp gemaak!

(uit The Reformation:  How a monk and a mallet changed the world – Stephen J. Nichols).