Fokusmoment: 18 Junie 2017

Johannes Calvyn:

“Wanneer die Bybel praat, praat God”.

“We shall never be clothed with the righteousness of Christ except we first know assuredly that we have no righteousness of our own.”

“Wat is afgodediens anders as wanneer jy die geskenke vereer in plaas van die Een wat die geskenke gee?”

(For what is idolatry if not this: to worship the gifts in place of the Giver himself?”)

Ons moet vir God vra om ons hoop te vergroot wanneer dit te klein is, wakker te maak wanneer dit dormant is, dit bevestig wanneer dit huiwerend is, dit te versterk wanneer dit swak is en om dit te laat opstaan wanneer dit oorweldig word.”

“We should ask God to increase our hope when it is small, awaken it when it is dormant, confirm it when it is wavering, strengthen it when it is weak, and raise it up when it is overthrown.”