Reformasie gebeure in Julie (2)

Datums uit die geskiedenis

  •  13/07/1698: Hoeksteenlegging van die eerste Protestantse weeshuis in Halle deur August Francke
  • 15/07/1519: Disputasie in Leipzig (27/06 – 15/07) tussen Eck, Karlstadt en Luther oor onfeilbaarheid van die pous en die konsilies
  • 17/07/1505: Luther word ’n monnik
  • 18/07/1504: Heinrich Bullinger word gebore in Bremgarten, Switserland
  • 19/07/1531: Melanchthon se dogter Magdalena word gebore

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Martin Luther het op 17 Julie 1505 sy intrek in die Augustynse-Eremieten Klooster in Erfurt, Duitsland geneem. Hy was al 22 jaar oud toe hy oornag besluit het om monnik te word. Luther het as kind nie aspirasies gehad om priester te word nie. In 1501 het Luther begin om fi losofi e aan die Universiteit van Erfurt (gestig in 1379) te studeer. Op 29 September 1502 behaal hy die graad Baccalaureus in die Vrye Kunste. In 1505, ná afhandeling van die Magister Artium, begin hy om regte te studeer. Op 2 Julie sterf hy byna in ’n storm by Stotterheim (’n klein dorpie in die omgewing van Erfurt). Hy belowe Anna, die beskermheilige van hierdie omgewing, dat indien sy hom sou red, hy priester sou word. Twee weke later meld hy hom, sonder die toestemming van sy ouers, by die klooster aan. Luther is twee jaar later op 4 April 1507 tot priester gewy en hy begin met sy teologiese opleiding op 2 Julie op 24-jarige leeftyd – dus op ’n redelik gevorderde ouderdom vir daardie tyd.
Die klooster in Erfurt dateer uit die einde van die 13de eeu. In 1277 het ’n groep Augustynse monnike in Erfurt aangekom en begin om ’n klooster te bou. Danksy die fi nansiële ondersteuning van die pous, is hierdie klooster vinnig uitgebou tot een van die grootste en invloedrykste kloosters in Oos-Duitsland. Hierdie klooster was ’n sentrum van akademiese uitnemendheid. Augustinus het in 390 nC die ideale en reëls van sy kloosterorde opgeskryf. Sy ideaal was om sentrums te stig waar monnike omvattend opgelei en gevorm kon word. Naas die pastoraat, het die klem op intellektuele en omvattende wetenskaplike vorming geval. Luther, wat per toeval besluit het om by hierdie kloosterorde aan te sluit, was dus gelukkig om van die begin af aan hoë akademiese standaarde blootgestel te word. Voordat hy met formele teologiese opleiding begin het, was hy blootgestel aan die breë intellektuele vorming wat die klooster gebied het.

In die klooster het Luther nie net die kerkvaders bestudeer nie, maar ook die Bybel (in die Latynse vertaling) gelees. Hy het op 20-jarige ouderdom vir die eerste keer ’n Bybel gesien, en toe hy (met geluk) ’n Bybel in die biblioteek ontdek het, het hy dag en nag daarin gelees. Die godsdienstige ervarings wat hy as monnik opgedoen het, het hom gehelp om die grondvrae van die teologie te begryp. Sonder goeie begrip van die grondvrae van die teologie kan niemand ’n standhoudende bydrae tot die teologie lewer nie.