Fokusmoment: 23 Julie 2017

Alhoewel Martin Luther allerweë as die inisieerder van die Reformasie gesien word, was hy wel nie die eerste om protes aan te teken teen die vergrype van die Rooms-Katolieke kerk nie.

Reeds 100 jaar vóór Luther het Jan Hus (1372-1415) in die stad Praag (in Bohemia, wat vandag die Tsjeggiese Republiek is) as priester van die Betlehem Kapel in Praag, onder die invloed van John Wycliffe, die oppergesag van die Skrif gehandhaaf.

Dit het daartoe gelei dat hy teenoor baie van die gebruike van die Rooms-Katolieke kerk uitgevaar het.  Hy het onder andere die gesag van die pous uitgedaag en die gebruik van die aflaatstelsel veroordeel.

Hy het begin met ’n vertaling van die Bybel in Tsjeggies, het gemeentesang in sy eredienste en die Bybel in Woordverkondiging begin gebruik.  Vir hierdie idees is hy ter dood veroordeel en het hy as martelaar gesterf!

Dis moeilik om te glo dat daar ’n tyd was waar ’n Bybel in jou eie taal, gemeentesang en Woordverkondiging nie deel van die kerk se bediening was nie, maar dit was visioenêre leiers soos Martin Luther en Jan Hus wat hierdie skatte vir ons ontgin het!