Fokusmoment: 30 Julie 2017

Huldrych (of Ulrich)  Zwingli was een van die groot kragte in die reformasie.  Net soos wat Calvyn Genève beïnvloed het, so het Zwingli Zürich, Switserland,  beïnvloed.

Zwingli het so ’n groot invloed gehad op die stadsraad van Zürich dat hy dit so kon bewerkstellig dat die inkomste wat gegenereer is deur die verkoop van die bates van die kloosters wat toegemaak het na die Reformasie, gebruik is om armoede te verlig en die oprigting van skole te befonds.

Zwingli het hard daaraan gewerk om Switserland se ekonomie te verskuif van die afhanklikheid van kontrakwerkers na landbou en handel. Hy het sy gemeentelede aangemoedig om produktief te werk met die woorde:  “Julle is instrumente in die hande van God. Hy verwag jou diens, nie jou rus nie.  Tog, hoe bevoorreg is julle nie dat Hy julle as medewerkers gebruik nie!”

Hy het ook gesê:

“As ons al hoe wyser en meer geleerd geraak in ons interaksie met wyse en geleerde mense, hoeveel te meer sal ons nie groei in ons innerlike lewe deur tyd met God in gebed te spandeer nie.”