Reformasie gebeure in Julie (3)

 Datums uit die geskiedenis

  • 28/07/1540: Thomas Cromwell word onthoof
  • 30/07/1540: Robert Barnes sterf op die brandstapel
  • 31/07/1556: Ignatius van Loyola sterf in Rome

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Thomas Cromwell is in 1485 in arm omstandighede gebore. Onder Hendrik VIII vorder hy tot een van die belangrikste ministers in Engeland, en beklee hy tussen 1532 en 1540 verskeie belangrike ampte (onder andere as “eerste minister”). Op voorstel van Cromwell besluit die Britse parlement om die koning hoof van die Kerk van Engeland te maak. Hyself word Algemene Sekretaris en is verantwoordelik vir staatlike wetgewing.

In hierdie samehang verryk hy hom en die koning deur die kloosters staatsbesit te maak. Ten spyte van al die negatiewe dinge waarvan Cromwell beskuldig kan word, hethy tog ’n belangrike rol gespeel om die Reformasie in Engeland te vestig en te bevorder. Die Rooms-Katolieke opposisie in die parlement saai verdag teen hom by Hendrik VIII en hy word van hoogverraad en kettery aangekla. Op 28 Julie 1540 word hy in Londen onthoof. Hendrik sou later hieroor baie spyt wees.

Ignatius van Loyola is op 23 Oktober 1491 in Spanje gebore. Nadat hy in 1537 in Venesië tot priester gewy is, het hy na Rome verhuis om dáár ’n nuwe orde te vestig en uit te bou. Hierdie Vereniging van Jesus (Societas Jesu) is in 1540 deur pous Paulus III as orde aanvaar, en Ignatius word in 1541 die eerste “Generaal van die Jesuïte-orde”.

Hierdie Orde het soos ’n militêre kommando gefunksioneer, met streng voorskrifte en swaar bestraffi ng vir oortreders en teenstanders. Een van die hoekpilare van die Jesuïteorde is die absolute gehoorsaamheid aan die pous en die kardinale. Dit verbaas nie dat hierdie Orde spoedig die leiding geneem het in die Roomse Kontrareformasie. Vanselfsprekend was Ignatius ook ’n verbete vyand van die Reformasie. Ignatius sterf op 31 Julie 1556 in Rome en word in die moederkerk van die Jesuïte in Gesú begrawe. ’n Grafsteen van buitengewone prag en praal is vir hom opgerig. Op 12 Maart 1622 het pous Gregorius XV hom tot heilige verklaar.