Reformasie gebeure in Augustus (1)

Datums uit die geskiedenis

  • 03/08/1528: Luther se dogter Elizabeth sterf
  • 06/08/1560: Die Skotse Geloofbelydenis, opgestel deur John Knox, word aanvaar
  • 07/08/1518: Luther word na Rome ontbied vir sy verhoor weens kettery
  • 10/08/1534: Luther se aanklaer, kardinaal Cajetan, sterf in Rome
  • 10/08/1540: Johannes Calvyn trou met Idelette de Bure
  • 11/08/1519: Johannes Tetzel, verkoper van die afl ate, sterf in Leipzig
  • 16/08/1532: Hertog Johann die Bestendige word in die Kasteelkerk in Wittenberg begrawe

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Martin Luther en sy vrou Katharina het ses kinders gehad. Hulle het later ook vier weeskinders aangeneem en vir talle ander kos gegee. Die huwelik en gesinslewe was vir die Kerkhervormers van groot belang. Hulle wou aan die wêreld toon dat Christene buite ’n klooster, binne gesinsverband, gelukkig en verantwoordelik kan lewe. Martin was baie lief vir sy kinders. Hy, soos ander mense van daardie tyd, was egter blootgestel aan ’n kort lewensverwagting. Luther moes toekyk hoe twee van sy dogters sterf.

Sy oudste dogtertjie wat op 3 Augustus 1528 gesterf het, het nie eens ’n jaar oud geword nie. Sy tweede oudste dogter, Magdalena (of Leentjie soos hy haar genoem het), het maar 13 jaar lank gelewe. Die dood van sy dogtertjies het ’n groot invloed op sy teologiese ontwikkeling gehad. Biografie en teologie vorm by Luther ’n eenheid. Wat hy oor die dood, opstanding en ewige lewe geskryf het, kan nie regtig verstaan word sonder die besef dat hy as mens totaal ontredderd was weens die vroeë dood van sy kinders nie. Die feit dat Luther as ’n hartseer pa oor teologiese onderwerpe geskryf het, is één rede hoekom sy werke ná 500 jaar steeds gelees word.

Hertog Johann die Bestendige stam uit die Ernestiniese lyn van die huis van Wettin. Hy is op 13 Junie 1468 gebore en het sedert 1486 saam met sy broer Frederik III die vorstedom Sakse regeer. Ná Frederik se dood in 1525 het Johann alleen as keurvors regeer. Anders as sy broer, het hy hom openlik vir die Reformasie beywer. Hy het aanvanklik ’n verdedigingsbond met landgraaf Philipp van Hessen gesluit, en die twee het saam in 1531 die Schmalkaldiese Bond gevestig. Dit was hierdie militêre bond wat die Reformasie verdedig het. Sonder hierdie militêre hulp sou die Reformatore gevang en vermoor word. Johann sterf op 16 Augustus 1532 en word langs sy broer in die Kasteelkerk in Wittenberg begrawe.