Reformasie gebeure in Februarie (4)

 Datums uit die geskiedenis

 • 27/02/1547: Melanchthon se dogter Anna sterf met die geboorte van haar 6de kind
 • 28/02/1551: Martin Bucer sterf in Cambridge (60)
 • 01/03/1546: George Wishart, vriend van John Knox, sterf op die brandstapel

 

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Die Reformatore was gewone mense met gewone menslike probleme. Philipp Melanchthon het baie hartseer ervaar weens sy dogter Anna. Sy is op 24 Augustus 1522 gebore. Melanchthon was toe 25 jaar oud. Anna sterf op 27 Februarie 1547 op 25-jarige ouderdom tydens die geboorte van haar sesde kind. Melanchthon het toegelaat dat sy op 14-jarige ouderdom met sy mees begaafde student, die digter en latere rektor van Köln, Georg Sabinus, trou. Read more >>

Reformasie gebeure in Februarie (3)

 Datums uit die geskiedenis

 • 16/02/1497: Philipp Melanchthon word in Bretten naby Heidelberg gebore
 • 18/02/1546: Martin Luther sterf in Eisleben (63)
 • 19/02/1546: ’n Gedenkrede word deur Melanchthon gelewer
 • 21/02/1556: Thomas Cranmer sterf op die brandstapel in Oxford
 • 22/02/1546: Luther word in die Kasteelkerk in Wittenberg begrawe. Die prediking is deur Johannes Bugenhagen en die grafrede deur Melanchthon behartig.

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Luther se dood. Martin Luther sterf op 63-jarige ouderdom op 18 Februarie 1546 in Eisleben. Ten spite van sy talle gesondheidsprobleme, het hy enkele weke voor sy dood nog lesings oor Genesis aangebied. Op 17 Januarie 1546 preek hy ’n laaste keer in Wittenberg, en daarná ’n verdere vier keer in Eisleben. Read more >>

Fokusmoment: 19 Feb 2017

Zwingli, een van die geestelike leiers van die Reformasie, se pa was ’n baie suksesvolle boer in die Toggaburg Vallei in die laer oostelike dele van die Alpe. Dit is hier waar Zwingli ’n groot liefde vir sy land ontwikkel het.
Hy het later een van Psalm 23 se reëls as volg vertaal: “In the beautiful Alps, he tends me”. Hy het die Ryn-rivier as ’n voorbeeld gebruik in een van sy preke: “Om Gods naam, moenie jouself probeer verset teen die Woord van God nie. Want die Woord sal werklik voortgaan om te vloei, net soos die Rynrivier sy gang gaan. Read more >>

Reformasie gebeure in Februarie (2)

Datums uit die geskiedenis

 • 10/02/1537: Opening van die byeenkoms van die Smalkaldiese Bond in Schmalkalden
 • 12/02/1554: Lady Jane Grey, Protestantse koningin van Engeland, word binne nege dae in die Toring van Londen tereggestel
 • 13/02/1480: Hieronymus Aleander (Girolamo Aleandro) word gebore

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Die Smalkaldiese Bond. Die Reformasie was nie ’n suiwer kerklike aangeleentheid nie. Sonder die ondersteuning van die politieke adel sou Luther en sy medewerkers nooit bereik het wat hulle inderdaad wel bereik het nie. Die vorste van talle stadstate en gebiede in die destydse Duitse Ryk het Luther beskerm en verseker dat die Reformasie kon uitbrei. Read more >>

Reformasie gebeure in Februarie (1)

Datums uit die geskiedenis

 • 04/02/1532: Keurvors Johann die Standvastige skenk die klooster aan Luther
 • 07/02/1478: Thomas More (Morus) word in Londen gebore
 • 08/02/1587: Mary, Queen of Scots, tereggestel

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Martin Luther het in 1508 die eerste keer as ’n jong priester na Wittenberg gekom. In 1509 doseer hy daar Filosofie. In 1511 neem hy sy intrek in die pasgeboude klooster in Wittenberg, en hy woon daar tot sy dood. Die klooster wat aanvanklik aan die Augustynse Orde behoort het, het later met die vestiging van die Reformasie die eiendom van die Keurvors geword. Luther het sedert 1525 met sy groot gesin, sy studente en sy gaste in die ou klooster gewoon. Read more >>

Reformasie gebeure in Januarie (2)

KvonBora Datums uit die geskiedenis

 • 28/01/1533: Luther se seun Paul gebore
 • 28/01/1547: Koning Hendrik VIII van Engeland sterf
 • 29/01/1499: Katharina Luther (née Von Bora) word in Lippendorf, Sakse gebore
 • 31/01/1561: Menno Simons (verwerper van die kinderdoop) sterf

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Katharina von Bora, die latere vrou van Martin Luther, is in ’n klein dorpie suid van Leipzig gebore. Haar ouers was deel van die Saksiese landadel, maar nogtans brandarm. In 1504 laai haar pa (as  wewenaar) haar af by ’n Benediktyneklooster by Brehna.

KvonBora_BeeldIn 1508 word sy na ’n ander klooster by Nimbschen verskuif. Op 8 Oktober 1515 word sy dáár tot non gewy. Read more >>

Fokusmoment: 29 Jan 2017

Reformase-oomblikCalvyn staan bekend as die teoloog van die Gees, want sy klem op die werking van die Heilige Gees is groot.
A.g.v. die sonde kan ons wil nie in lyn met God se wil gebring word nie. Daarom moet ons wil ’n radikale “ommeswaai” van rigting ondergaan en dit kan net deur God bewerk word!

“This is usually summed up in the Reformed formula that “regeneration precedes faith”; that is, the renewing en re-creating work of the Holy Spirit is the condition for my faith in Christ, not the result of it.” (James K Smith) Read more >>

Reformasie gebeure in Januarie (1)

G_SpalatinDatums uit die geskiedenis

 • 01/01/1484: Ulrich Zwingli word in Wildhaus, Switserland gebore
 • 17/01/1484: Georg Burkhardt Spalatin word in Spalt gebore
 • 03/01/1521: Luther word uit die Roomse Kerk geban
 • 20/01/1542: Nikolaus von Amsdorf word deur Luther as eerste Protestantse biskop georden

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Georg Burkhardt Spalatin ontvang skoolonderrig in Nürnberg, en studeer teologie en filosofie in Erfurt en Grieks en geskiedenis in Wittenberg. In 1514 word hy hofkapelaan, en later sekretaris en biegvader van keurvors Frederik III, die Wyse. Hy sorg daarvoor dat Luther deur die keurvors beskerm en betaal word. Ná die dood van Frederik III, word hy in 1525 predikant en in 1528 die eerste superintendent van Altenburg. Read more >>

Fokusmoment: 22 Jan 2017

Reformase-oomblikAs ʼn mens dit wil waag om die Gereformeerde geloof in een woord op te som, sal jy nie sleg doen deur genade te gebruik nie. Sola gratia – alleen die genade is fundamenteel waarvoor Gereformeerde teologie gaan.

“Calvinism is simply a lens that magnifies a persistent theme in the narrative of God’s self-revelation: that everything depends on God… ‘God owns us nothing.’ is pretty close to a motto of Calvinism, to which I might add the correlative ‘Everything is a gift.’” (James K Smith) Read more >>