Fokusmoment: 23 Julie 2017

In sy boek The Reformation: How a monk and a mallet changed the world vra die skrywer, Stephen J. Nichols die vraag of ons enigsins die reformasie vanjaar moet vier.  Het die Reformasie nie net die eenheid van die Kerk versteur nie?

Hy antwoord dan self die vraag:

“We study the Reformation because of what we can learn.  We learn of the treasure of the Gospel.  We learn how easy it can be for the church to lose sight of its value.  We learn of the origin of most of the practices of church life that we simply take for granted.  Read more >>

Reformasie gebeure in Julie (2)

Datums uit die geskiedenis

 •  13/07/1698: Hoeksteenlegging van die eerste Protestantse weeshuis in Halle deur August Francke
 • 15/07/1519: Disputasie in Leipzig (27/06 – 15/07) tussen Eck, Karlstadt en Luther oor onfeilbaarheid van die pous en die konsilies
 • 17/07/1505: Luther word ’n monnik
 • 18/07/1504: Heinrich Bullinger word gebore in Bremgarten, Switserland
 • 19/07/1531: Melanchthon se dogter Magdalena word gebore

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Martin Luther het op 17 Julie 1505 sy intrek in die Augustynse-Eremieten Klooster in Erfurt, Duitsland geneem. Hy was al 22 jaar oud toe hy oornag besluit het om monnik te word. Luther het as kind nie aspirasies gehad om priester te word nie. Read more >>

Fokusmoment: 11 Julie 2017

Luther’s se “’n Vaste Burg is onse God”  (Lied 476 in die Liedboek) word allerweë beskou as die temalied van die Reformasie

Hierdie lied word dikwels gesing op Hervormingsondag.  Die woorde is losweg gebaseer op Psalm 46.

 

Vir Refo500 het Ds. Hannes van der Merwe ’n lied geskryf wat fokus op die 5 solas.

 

VONKK 341

Sola Scriptura

(met die oog op die 500-jarige herdenking van die Hervorming op 31 Oktober 2017)

 

Sola Scriptura! God se Woord

is deur die Gees geïnspireer.

Geen mensewoord, geen kerkgesag

kan God se wil so aan ons leer.

Ons glo uit God se Woord

vloei God se redding voort. Read more >>

Fokusmoment: 4 Julie 2017

Martin Luther het gestry teen die pouslike aflaatstelsel, maar hoekom?

Dit was nie van die begin af Luther se intensie om met die Rooms-Katolieke kerk te breek nie.  Hy wou bloot aandring daarop dat sekere sekere Skrifgedeeltes reg geïnterpreteer moet word – veral die aangaande skuldbelydenis en vergifnis.

Die heel eerste van sy 95 stellinge gaan veral oor die idee van bekering en skuldbelydenis:  “Toe ons Here Jesus Christus gesê het: ‘Bekeer julle!  (Matteus 5:17) het Hy daarop aangedring dat ’n gelowige se hele lewe een van skuldbelydenis moet wees.”

Sommige Rooms-Katolieke leiers het  aflaatbriewe verkoop wat vergifnis van alle sondes in die verlede of toekoms belowe het.  Read more >>

Reformasie gebeure in Julie (1)

Datums uit die geskiedenis

 • 06/07/1415: Jan Hus tereggestel tydens die Konsilie van Konstanz
 • 06/07/1535: Thomas More in Engeland tereggestel
 • 10/07/1509: Johannes Calvyn gebore in Noyon, Frankryk
 • 11/07/1603: James VI van Skotland gekroon as koning van Engeland

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Jan Hus (1369 – 6 Julie 1415) word saam met John Wycliff as wegbereider van die Reformasie beskou. Hy is tydens die Konsilie van Konstanz (1414-1418) as ketter op die brandstapel verbrand. Wie was hierdie Tsjeggiese teoloog en volksheld en wat het hy geleer?

Hus ontvang ’n Magister Artium in 1396 aan die Universiteit van Praag (die oudste universiteit in Europa). Read more >>

Reformasie gebeure in Junie (4)

Datums uit die geskiedenis

 • 24/06/1485: Johannes Bugenhagen, die eerste voltydse predikant van die Reformasie, word in Wollin gebore
 • 25/06/1530: Philipp Melanchthon oorhandig die Confessio Augustana aan die keiser
 • 27/06/1519: Luther disputeer met Johannes Eck in Leipzig tussen 27 Junie en 15 Julie 1519
 • 27/06/1525: Die amptelike huwelikseremonie van Luther vind plaas

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Die Reformasie was nie slegs ’n kerklike stryd nie, maar ook ’n akademiese stryd. Die stryd het gehandel oor regte en verkeerde teologie. Die geleenthede waar Protestante en Rooms-Katolieke krities debat gevoer het oor teologiese sake staan bekend as disputasies.

Die disputasie van Leipzig (27 Junie – 15 Julie 1519) was een van die beslissende momente in die breuk tussen die Reformatore en die pouslike verteenwoordigers. Read more >>

Fokusmoment: 25 Junie 2017

Drie aanhalings van Johannes Calvyn:

“As ’n prediker nie in die eerste plek vir homself ’n preek preek nie, sou dit beter wees dat hy van die trappies van die preekstoel afval en sy nek breek, voordat hy die kans kry om daardie preek te preek.”

“Ek het alles prysgegee vir Christus – en wat het ek daarvoor inruil gekry?  Alles in Christus!”

“’n Pastor het twee stemme nodig:  een waarmee hy die skape bymekaarmaak en ’n ander een waarmee hy die wolwe en diewe van sy skape af kan weghou.  Die Skrif verskaf aan hom beide hierdie stemme.” Read more >>

Reformasie gebeure in Junie (3)

Datum uit die geskiedenis

 • 15/06/1520: Promulgasie van die verbanningsdreigbul Exsurge Domine

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Daar is in Blitspos van 8 Desember 2016 kortliks die een en ander oor die dreigement van pous Leo X teen Martin Luther gestel. Hier volg nog ’n paar brokkies inligting oor die pouslike bul Exsurge Domine. ’n “Bul” is ’n outentieke pouslike opdrag van uiterste erns en dringendheid. Hierdie dreigbrief het op 15 Junie 1520 regsgeldig geword. Dit het vir Luther die volgende konsekwensies ingehou: Hy is tot ketter verklaar en ter dood veroordeel. Begenadiging sou slegs volg indien hy op die Ryksdag van Worms (1521) voor die keiser sy kritiek teen die Roomse Kerk sou terugtrek. Read more >>

Fokusmoment: 18 Junie 2017

Johannes Calvyn:

“Wanneer die Bybel praat, praat God”.

“We shall never be clothed with the righteousness of Christ except we first know assuredly that we have no righteousness of our own.”

“Wat is afgodediens anders as wanneer jy die geskenke vereer in plaas van die Een wat die geskenke gee?”

(For what is idolatry if not this: to worship the gifts in place of the Giver himself?”)

Ons moet vir God vra om ons hoop te vergroot wanneer dit te klein is, wakker te maak wanneer dit dormant is, dit bevestig wanneer dit huiwerend is, dit te versterk wanneer dit swak is en om dit te laat opstaan wanneer dit oorweldig word.”

“We should ask God to increase our hope when it is small, awaken it when it is dormant, confirm it when it is wavering, strengthen it when it is weak, and raise it up when it is overthrown.”

  Read more >>

Reformasie gebeure in Junie (2)

Datums uit die geskiedenis

 • 08/06/1727: August Hermann Francke sterf in Halle an der Saale
 • 13/06/1525: Martin Luther trou met Katharina von Bora

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Martin Luther het talle teoloë beïnvloed wat groot bydraes tot die teologie, kerk en samelewing gemaak het. August Hermann Francke (1663-1727) is een van die Lutherse teoloë met ’n enorme nalatenskap. Hy mag dalk in Suid-Afrika nie so bekend wees nie, maar talle dinge waarmee ons ons gereeld besig hou, gaan op sy inisiatiewe. Francke word teologies, saam met Jakob Spener, ingedeel onder die Lutherse Piëtisme. Wat hy vermag het, strek egter veel verder as die bevordering van die teologie van bekering en heiligmaking. Read more >>