Reformasie gebeure in Julie (2)

Datums uit die geskiedenis

 •  13/07/1698: Hoeksteenlegging van die eerste Protestantse weeshuis in Halle deur August Francke
 • 15/07/1519: Disputasie in Leipzig (27/06 – 15/07) tussen Eck, Karlstadt en Luther oor onfeilbaarheid van die pous en die konsilies
 • 17/07/1505: Luther word ’n monnik
 • 18/07/1504: Heinrich Bullinger word gebore in Bremgarten, Switserland
 • 19/07/1531: Melanchthon se dogter Magdalena word gebore

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Martin Luther het op 17 Julie 1505 sy intrek in die Augustynse-Eremieten Klooster in Erfurt, Duitsland geneem. Hy was al 22 jaar oud toe hy oornag besluit het om monnik te word. Luther het as kind nie aspirasies gehad om priester te word nie. Read more >>

Reformasie gebeure in Julie (1)

Datums uit die geskiedenis

 • 06/07/1415: Jan Hus tereggestel tydens die Konsilie van Konstanz
 • 06/07/1535: Thomas More in Engeland tereggestel
 • 10/07/1509: Johannes Calvyn gebore in Noyon, Frankryk
 • 11/07/1603: James VI van Skotland gekroon as koning van Engeland

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Jan Hus (1369 – 6 Julie 1415) word saam met John Wycliff as wegbereider van die Reformasie beskou. Hy is tydens die Konsilie van Konstanz (1414-1418) as ketter op die brandstapel verbrand. Wie was hierdie Tsjeggiese teoloog en volksheld en wat het hy geleer?

Hus ontvang ’n Magister Artium in 1396 aan die Universiteit van Praag (die oudste universiteit in Europa). Read more >>

Reformasie gebeure in Junie (4)

Datums uit die geskiedenis

 • 24/06/1485: Johannes Bugenhagen, die eerste voltydse predikant van die Reformasie, word in Wollin gebore
 • 25/06/1530: Philipp Melanchthon oorhandig die Confessio Augustana aan die keiser
 • 27/06/1519: Luther disputeer met Johannes Eck in Leipzig tussen 27 Junie en 15 Julie 1519
 • 27/06/1525: Die amptelike huwelikseremonie van Luther vind plaas

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Die Reformasie was nie slegs ’n kerklike stryd nie, maar ook ’n akademiese stryd. Die stryd het gehandel oor regte en verkeerde teologie. Die geleenthede waar Protestante en Rooms-Katolieke krities debat gevoer het oor teologiese sake staan bekend as disputasies.

Die disputasie van Leipzig (27 Junie – 15 Julie 1519) was een van die beslissende momente in die breuk tussen die Reformatore en die pouslike verteenwoordigers. Read more >>

Reformasie gebeure in Junie (3)

Datum uit die geskiedenis

 • 15/06/1520: Promulgasie van die verbanningsdreigbul Exsurge Domine

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Daar is in Blitspos van 8 Desember 2016 kortliks die een en ander oor die dreigement van pous Leo X teen Martin Luther gestel. Hier volg nog ’n paar brokkies inligting oor die pouslike bul Exsurge Domine. ’n “Bul” is ’n outentieke pouslike opdrag van uiterste erns en dringendheid. Hierdie dreigbrief het op 15 Junie 1520 regsgeldig geword. Dit het vir Luther die volgende konsekwensies ingehou: Hy is tot ketter verklaar en ter dood veroordeel. Begenadiging sou slegs volg indien hy op die Ryksdag van Worms (1521) voor die keiser sy kritiek teen die Roomse Kerk sou terugtrek. Read more >>

Reformasie gebeure in Junie (2)

Datums uit die geskiedenis

 • 08/06/1727: August Hermann Francke sterf in Halle an der Saale
 • 13/06/1525: Martin Luther trou met Katharina von Bora

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Martin Luther het talle teoloë beïnvloed wat groot bydraes tot die teologie, kerk en samelewing gemaak het. August Hermann Francke (1663-1727) is een van die Lutherse teoloë met ’n enorme nalatenskap. Hy mag dalk in Suid-Afrika nie so bekend wees nie, maar talle dinge waarmee ons ons gereeld besig hou, gaan op sy inisiatiewe. Francke word teologies, saam met Jakob Spener, ingedeel onder die Lutherse Piëtisme. Wat hy vermag het, strek egter veel verder as die bevordering van die teologie van bekering en heiligmaking. Read more >>

Reformasie gebeure in Junie (1)

Datums uit die geskiedenis

 • 01/06/1527: Stigting van die Universiteit van Marburg as eerste Protestantse universiteit
 • 02/06/1517: Luther preek vir die eerste keer rondborstig teen die afl aatstelsel
 • 02/06/1564: Theodor Beza word as opvolger van Calvyn gekies en tot 1580 jaarliks nuut in sy amp bevestig
 • 05/06/1559: Opening van die Akademie in Genève wat verantwoordelikheid aanvaar vir die opleiding van predikante
 • 07/06/1526: Luther se oudste seun, Johannes, word gebore en gedoop

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Soos bekend, het Luther op 31 Oktober 1517 sy 95 stellings teen die afl aatstelsel wêreldkundig gemaak. Sy nadenke oor en kritiek op hierdie stelsel het egter ’n lang aanloop gehad. Read more >>

Reformasie gebeure in Mei (4)

Datums uit die geskiedenis

 • 25/05/1559: Die eerste Sinode van die “verstrooide kerk” in Frankryk
 • 27/05/1564: Johannes Calvyn (55) sterf in Genève, Switserland
 • 31/05/1567: Guido de Brès (45) sterf in Valenciennes, Frankryk

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Guido de Brès (1522 – 31 Mei 1567) was ’n Waalse Protestantse teoloog. Hy was die opsteller van die Nederlandse Geloofbelydenis. Op ’n vroeë ouderdom het hy besluit om hom by die Protestantisme aan te sluit. Hy het aanvanklik vir Luther gevolg, maar het later ’n Calvyn-volgeling geword. Hy het Calvyn ’n hele aantal kere ontmoet en hy studeer ook vir ’n geruime tyd aan die Akademie van Genève waar Calvyn les gegee het. Read more >>

Reformasie gebeure in Mei (2)

Datums uit die geskiedenis

 • 11/05/1525: Luther begrawe keurvors Frederik die Wyse vanuit die Kasteelkerk in Wittenberg
 • 15/05/1520: Publikasie van die dreigbul Exsurge domine gerig teen Luther
 • 15/05/1525: Verplettering van die boereopstande deur die vorste

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Die boereopstande van 1525 het Luther gedwing om oor sosiaal-etiese temas na te dink en te skryf. Hy moes ewe skielik leiding gee oor temas soos oorlog, eerbied vir die owerhede, die reg op protes en opstand, en die verhouding tussen kerk en politiek. Reeds in die 15de eeu het boere in opstand gekom teen die adel wat hulle regeer het. Read more >>

Reformasie gebeure in Mei (1)

Datums uit die geskiedenis

 • 04/05/1521: Luther op die Wartburg tot en met 01/03/1522 as Junker Jörg
 • 04/05/1529: Luther se dogter Magdalena (Lenchen) word gebore
 • 08/05/1521: Die Edik van Worms word uitgevaardig

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Martin Luther is op die Ryksdag van Worms skuldig bevind aan kettery. Hy is uit die kerk verban en sou waarskynlik die doodstraf ontvang het. Op 4 Mei 1521 word hy egter op bevel van Frederik die Wyse naby Altenstein in Thüringen ontvoer en na die Wartburgkasteel by Eisenach in veiligheid gebring. Die ontvoering is beplan deur Georg Spalatin, die biegvader en sekretaris van
keurvors Frederik die Wyse. Read more >>

Reformasie gebeure in April (4)

 Datums uit die geskiedenis

 • 20/04/1529: Verteenwoordigers van die Reformasie “protesteer” teen ’n besluit van die Ryksdag van Speyer
 • 20/04/1558: Johannes Bugenhagen, die eerste voltydse predikant van die Reformasie, sterf in Wittenberg (73)
 • 21/04/1560: Philipp Melanchthon word in die Kasteelkerk in Wittenberg begrawe
 • 26/04/1518: Die Heidelbergse Disputasie
 • 01/05/1551: Die tweede sessie van die Konsilie van Trente begin
 • 04/05/1415: Die Konsilie van Konstanz laat die boeke, en later die beendere van John Wycliffe, verbrand

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Op 20 April 1529 het die vorste van die Protestantse stede en gebiede amptelik geprotesteer teen die meerderheidsbesluit van die Ryksdag van Speyer om nie meer die evangelies-gesinde minderhede in die ryk te tolereer nie. Read more >>