Reformasie gebeure in Februarie (4)

 Datums uit die geskiedenis

 • 27/02/1547: Melanchthon se dogter Anna sterf met die geboorte van haar 6de kind
 • 28/02/1551: Martin Bucer sterf in Cambridge (60)
 • 01/03/1546: George Wishart, vriend van John Knox, sterf op die brandstapel

 

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Die Reformatore was gewone mense met gewone menslike probleme. Philipp Melanchthon het baie hartseer ervaar weens sy dogter Anna. Sy is op 24 Augustus 1522 gebore. Melanchthon was toe 25 jaar oud. Anna sterf op 27 Februarie 1547 op 25-jarige ouderdom tydens die geboorte van haar sesde kind. Melanchthon het toegelaat dat sy op 14-jarige ouderdom met sy mees begaafde student, die digter en latere rektor van Köln, Georg Sabinus, trou. Read more >>

Reformasie gebeure in Februarie (3)

 Datums uit die geskiedenis

 • 16/02/1497: Philipp Melanchthon word in Bretten naby Heidelberg gebore
 • 18/02/1546: Martin Luther sterf in Eisleben (63)
 • 19/02/1546: ’n Gedenkrede word deur Melanchthon gelewer
 • 21/02/1556: Thomas Cranmer sterf op die brandstapel in Oxford
 • 22/02/1546: Luther word in die Kasteelkerk in Wittenberg begrawe. Die prediking is deur Johannes Bugenhagen en die grafrede deur Melanchthon behartig.

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Luther se dood. Martin Luther sterf op 63-jarige ouderdom op 18 Februarie 1546 in Eisleben. Ten spite van sy talle gesondheidsprobleme, het hy enkele weke voor sy dood nog lesings oor Genesis aangebied. Op 17 Januarie 1546 preek hy ’n laaste keer in Wittenberg, en daarná ’n verdere vier keer in Eisleben. Read more >>

Reformasie gebeure in Februarie (2)

Datums uit die geskiedenis

 • 10/02/1537: Opening van die byeenkoms van die Smalkaldiese Bond in Schmalkalden
 • 12/02/1554: Lady Jane Grey, Protestantse koningin van Engeland, word binne nege dae in die Toring van Londen tereggestel
 • 13/02/1480: Hieronymus Aleander (Girolamo Aleandro) word gebore

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Die Smalkaldiese Bond. Die Reformasie was nie ’n suiwer kerklike aangeleentheid nie. Sonder die ondersteuning van die politieke adel sou Luther en sy medewerkers nooit bereik het wat hulle inderdaad wel bereik het nie. Die vorste van talle stadstate en gebiede in die destydse Duitse Ryk het Luther beskerm en verseker dat die Reformasie kon uitbrei. Read more >>

Reformasie gebeure in Februarie (1)

Datums uit die geskiedenis

 • 04/02/1532: Keurvors Johann die Standvastige skenk die klooster aan Luther
 • 07/02/1478: Thomas More (Morus) word in Londen gebore
 • 08/02/1587: Mary, Queen of Scots, tereggestel

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Martin Luther het in 1508 die eerste keer as ’n jong priester na Wittenberg gekom. In 1509 doseer hy daar Filosofie. In 1511 neem hy sy intrek in die pasgeboude klooster in Wittenberg, en hy woon daar tot sy dood. Die klooster wat aanvanklik aan die Augustynse Orde behoort het, het later met die vestiging van die Reformasie die eiendom van die Keurvors geword. Luther het sedert 1525 met sy groot gesin, sy studente en sy gaste in die ou klooster gewoon. Read more >>

Reformasie gebeure in Januarie (2)

KvonBora Datums uit die geskiedenis

 • 28/01/1533: Luther se seun Paul gebore
 • 28/01/1547: Koning Hendrik VIII van Engeland sterf
 • 29/01/1499: Katharina Luther (née Von Bora) word in Lippendorf, Sakse gebore
 • 31/01/1561: Menno Simons (verwerper van die kinderdoop) sterf

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Katharina von Bora, die latere vrou van Martin Luther, is in ’n klein dorpie suid van Leipzig gebore. Haar ouers was deel van die Saksiese landadel, maar nogtans brandarm. In 1504 laai haar pa (as  wewenaar) haar af by ’n Benediktyneklooster by Brehna.

KvonBora_BeeldIn 1508 word sy na ’n ander klooster by Nimbschen verskuif. Op 8 Oktober 1515 word sy dáár tot non gewy. Read more >>

Reformasie gebeure in Januarie (1)

G_SpalatinDatums uit die geskiedenis

 • 01/01/1484: Ulrich Zwingli word in Wildhaus, Switserland gebore
 • 17/01/1484: Georg Burkhardt Spalatin word in Spalt gebore
 • 03/01/1521: Luther word uit die Roomse Kerk geban
 • 20/01/1542: Nikolaus von Amsdorf word deur Luther as eerste Protestantse biskop georden

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Georg Burkhardt Spalatin ontvang skoolonderrig in Nürnberg, en studeer teologie en filosofie in Erfurt en Grieks en geskiedenis in Wittenberg. In 1514 word hy hofkapelaan, en later sekretaris en biegvader van keurvors Frederik III, die Wyse. Hy sorg daarvoor dat Luther deur die keurvors beskerm en betaal word. Ná die dood van Frederik III, word hy in 1525 predikant en in 1528 die eerste superintendent van Altenburg. Read more >>

Reformasie gebeure in Desember (2)

Afskrif-DwaalleerDatums uit die geskiedenis

 • 10/12/1520: Luther verbrand die pouslike bul wat teen hom uitgevaardig is
 • 13/12/1545: Begin van die Konsilie van Trente wat in 1563 eindig, bespreek die skade van die Reformasie, en maak opnuut leerbeslissings
 • 19/12/1528: Luther en Melanchthon doen visitasie in Eisenach tot en met 12 Januarie 1529
 • 24/12/1541: Andreas Bodenstein von Karlstadt sterf in Basel (55)

 

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Martin Luther (1483-1546) was ’n Rooms-Katolieke priester wat hom algaande teen die aflaatstelsel verset het. Oor ’n tydperk van vier jaar het hy in insig gegroei dat daar nie betaal kan word vir die vergewing van sondes nie. Read more >>

Reformasie gebeure in Desember (1)

Melanchthon

Datums uit die geskiedenis

 • 01/12/1512: Philipp Melanchthon kry voorlopige vergunning om in Tubingen in te skryf vir ’n Meestersgraad in Grieks
 • 11/12/1512: Melanchthon se Heidelbergse BA-graad word in Tubingen erken

 

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Philipp Melanchthon (16 Februarie 1497 – 19 April 1560) geniet in Suid-Afrika ongelukkig nie die aandag en erkenning wat hy verdien nie. Hy was die man aan Martin Luther se sy. Sonder Melanchthon, sou Luther nooit kon vermag wat hy voor oë gehad het nie. Melanchthon was die Here se gawe aan die Reformasie. Hy was’n genie wat baie dinge suksesvol hervorm het. Hy het nie net teologiese opleiding nie, maar die hele universiteitswese ten goede verander. Read more >>

Reformasie gebeure in November (3)

Melanchthons Datums uit die geskiedenis

 • 24/11/1572: John Knox, leier van die Reformasie in Skotland, sterf op 58 in Edinburgh, Skotland
 • 25/11/1520: Philipp Melanchthon trou as eerste Protestantse teoloog met Katharina Krapp in Wittenberg

 

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Philipp Melanchthon was die eerste Reformator wat in die huwelik getree het toe hy op 23-jarige ouderdom met Katharina Krapp getrou het. Uit die huwelik is vier kinders gebore. Keurvors Frederik het in 1536 ’n groot baksteenhuis aan Melanchthon geskenk (saam met ’n reuse salarisverhoging) in die poging om hom in Wittenberg te hou. Philipp, professor in Grieks, het aanloklike aanbiedings van regoor Europa gekry. Read more >>

Reformasie gebeure in November (2)

Datums uit die geskiedenis

 • 13/11/1522: Johannes Bugenhagen trou in Wittenberg met Walpurga (van onbekend)
 • 23/11/1523: Johannes en Walpurga Bugenhagen betrek die eerste Protestantse pastorie in Wittenberg

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Philipp Melanchthon (1497-1560) was die eerste Reformator wat in die huwelik getree het toe hy op 23-jarige ouderdom met Katharina Krapp getrou het. Johannes Bugenhagen (1485-1558) en sy vrou Walpurga was egter die eerste Protestantse pastoriepaar. Die stadsgemeente van Wittenberg (die gemeente waar Luther gereeld gepreek het) het Bugenhagen as voltydse predikant beroep en aan die gesin verblyf in die eerste pastorie aangebied. Die pastorie het deur die eeue in bewaring gebly en is vandag ’n UNESCO-wêrelderfenisgebou. Read more >>