Reformasie gebeure in Maart (4)

Die Reformasie binne historiese konteks

 • 1541-1564: Calvyn se tweede verblyfperiode in Genève
 • 1545-1563: Die Konsilie van Trente
 • 1546-1547: Die Smalkaldiese Oorlog
 • 1555: Godsdiensvrede van Augsburg
 • 1558: Elizabeth word hoof van die Anglikaanse Kerk in die plek van die Pous
 • 1559: Vyfde uitgawe van Calvyn se Institusie

Die Reformasie en skilderkuns

Die altaarskildery in die Stadskerk van Weimar is een van die indrukwekkendste kunswerke wat die Lutherse Reformasie opgelewer het. Hierdie skildery (waarvan slegs die middelste gedeelte op die volgende bladsy getoon en bespreek word) is in 1555 deur Lucas Cranach jr geskilder. In hierdie jaar is die godsdiensvrede van Augsburg onderhandel wat bepaal het dat elke regent in sy eie gebied die kerk van sy keuse kon toelaat. Read more >>

Reformasie gebeure in Maart (3)

Die Reformasie binne historiese konteks

 • 1519-1521: Fernao de Magalhaes vaar, as eerste mens, om die aarde
 • 1522: Luther se vertaling van die Nuwe Testament word in September gepubliseer
 • 1523-1528: Calvyn studeer vrye kunste in Parys en behaal ’n Magister Artium
 • 1528-1532: Calvyn studeer regte in Orléans en Borges asook humanisme en antieke tale in Parys
 • 1535: Henry VIII stel homself aan as die hoof van die Anglikaanse Kerk
 • 1536: Die eerste uitgawe van Calvyn se Institusie word gepubliseer

Die Reformasie en skilderkuns

Die Stadskerk in Wittenberg is die moederkerk van die Reformasie. Luther het meer as 2 000 keer in hierdie kerk gepreek. Read more >>

Reformasie gebeure in Maart (2)

Die Reformasie binne historiese konteks

 • 1502: Opening van die Universiteit van Wittenberg
 • 1501-1505: Luther studeer filosofie in Erfurt
 • 1514: Kopernikus ontdek dat die aarde om die son draai
 • 1512-1517: Die Vyfde Lateraanse Konsilie

Die Reformasie en skilderkuns

Lucas Cranach sr was ’n huisvriend van Martin Luther. Hy was die peetpa van Luther se kinders en het hom dikwels fi nansieel bygestaan. Hul intieme vriendskap het daartoe bygedra dat Cranach Luther se teologie goed geken en verstaan het.Hy het in sy skilderkuns sentrale aspekte van Luther se teologie uitgebeeld.

Volgens Luther kan ’n goeie teoloog reg onderskei tussen sake. Luther het die kerk geleer om te onderskei tussen wet en evangelie (vandag sal ons praat van moraliteit en godsdiens). Read more >>

Reformasie gebeure in Maart (1)

Die Reformasie binne historiese konteks

 • 1450: Johannes Gutenberg vind die kuns uit om boeke te druk
 • 1453: Verowering van Konstantinopel deur die Turke
 • 1456: Druk van die Gutenberg-Bybel
 • 1492: Die Amerikas word deur Columbus ontdek
 • 1492: Die eerste aardbol word gemaak
 • 1500: Peter Henlein vind die handhorlosie uit

Die Reformasie en skilderkuns

Die sukses van die Reformasie het onder andere te make gehad met die benutting van die boekdrukkuns en die beeldende kuns. Gedurende Maart word daar aandag gegee aan die kuns van Lucas Cranach en sy seun. Hierdie pa en seun het Luther en Melanchthon se teologie op ’n voortrefl ike wyse in beeld vasgevang. Read more >>

Reformasie gebeure in Februarie (4)

 Datums uit die geskiedenis

 • 27/02/1547: Melanchthon se dogter Anna sterf met die geboorte van haar 6de kind
 • 28/02/1551: Martin Bucer sterf in Cambridge (60)
 • 01/03/1546: George Wishart, vriend van John Knox, sterf op die brandstapel

 

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Die Reformatore was gewone mense met gewone menslike probleme. Philipp Melanchthon het baie hartseer ervaar weens sy dogter Anna. Sy is op 24 Augustus 1522 gebore. Melanchthon was toe 25 jaar oud. Anna sterf op 27 Februarie 1547 op 25-jarige ouderdom tydens die geboorte van haar sesde kind. Melanchthon het toegelaat dat sy op 14-jarige ouderdom met sy mees begaafde student, die digter en latere rektor van Köln, Georg Sabinus, trou. Read more >>

Reformasie gebeure in Februarie (3)

 Datums uit die geskiedenis

 • 16/02/1497: Philipp Melanchthon word in Bretten naby Heidelberg gebore
 • 18/02/1546: Martin Luther sterf in Eisleben (63)
 • 19/02/1546: ’n Gedenkrede word deur Melanchthon gelewer
 • 21/02/1556: Thomas Cranmer sterf op die brandstapel in Oxford
 • 22/02/1546: Luther word in die Kasteelkerk in Wittenberg begrawe. Die prediking is deur Johannes Bugenhagen en die grafrede deur Melanchthon behartig.

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Luther se dood. Martin Luther sterf op 63-jarige ouderdom op 18 Februarie 1546 in Eisleben. Ten spite van sy talle gesondheidsprobleme, het hy enkele weke voor sy dood nog lesings oor Genesis aangebied. Op 17 Januarie 1546 preek hy ’n laaste keer in Wittenberg, en daarná ’n verdere vier keer in Eisleben. Read more >>

Reformasie gebeure in Februarie (2)

Datums uit die geskiedenis

 • 10/02/1537: Opening van die byeenkoms van die Smalkaldiese Bond in Schmalkalden
 • 12/02/1554: Lady Jane Grey, Protestantse koningin van Engeland, word binne nege dae in die Toring van Londen tereggestel
 • 13/02/1480: Hieronymus Aleander (Girolamo Aleandro) word gebore

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Die Smalkaldiese Bond. Die Reformasie was nie ’n suiwer kerklike aangeleentheid nie. Sonder die ondersteuning van die politieke adel sou Luther en sy medewerkers nooit bereik het wat hulle inderdaad wel bereik het nie. Die vorste van talle stadstate en gebiede in die destydse Duitse Ryk het Luther beskerm en verseker dat die Reformasie kon uitbrei. Read more >>

Reformasie gebeure in Februarie (1)

Datums uit die geskiedenis

 • 04/02/1532: Keurvors Johann die Standvastige skenk die klooster aan Luther
 • 07/02/1478: Thomas More (Morus) word in Londen gebore
 • 08/02/1587: Mary, Queen of Scots, tereggestel

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Martin Luther het in 1508 die eerste keer as ’n jong priester na Wittenberg gekom. In 1509 doseer hy daar Filosofie. In 1511 neem hy sy intrek in die pasgeboude klooster in Wittenberg, en hy woon daar tot sy dood. Die klooster wat aanvanklik aan die Augustynse Orde behoort het, het later met die vestiging van die Reformasie die eiendom van die Keurvors geword. Luther het sedert 1525 met sy groot gesin, sy studente en sy gaste in die ou klooster gewoon. Read more >>

Reformasie gebeure in Januarie (2)

KvonBora Datums uit die geskiedenis

 • 28/01/1533: Luther se seun Paul gebore
 • 28/01/1547: Koning Hendrik VIII van Engeland sterf
 • 29/01/1499: Katharina Luther (née Von Bora) word in Lippendorf, Sakse gebore
 • 31/01/1561: Menno Simons (verwerper van die kinderdoop) sterf

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Katharina von Bora, die latere vrou van Martin Luther, is in ’n klein dorpie suid van Leipzig gebore. Haar ouers was deel van die Saksiese landadel, maar nogtans brandarm. In 1504 laai haar pa (as  wewenaar) haar af by ’n Benediktyneklooster by Brehna.

KvonBora_BeeldIn 1508 word sy na ’n ander klooster by Nimbschen verskuif. Op 8 Oktober 1515 word sy dáár tot non gewy. Read more >>

Reformasie gebeure in Januarie (1)

G_SpalatinDatums uit die geskiedenis

 • 01/01/1484: Ulrich Zwingli word in Wildhaus, Switserland gebore
 • 17/01/1484: Georg Burkhardt Spalatin word in Spalt gebore
 • 03/01/1521: Luther word uit die Roomse Kerk geban
 • 20/01/1542: Nikolaus von Amsdorf word deur Luther as eerste Protestantse biskop georden

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Georg Burkhardt Spalatin ontvang skoolonderrig in Nürnberg, en studeer teologie en filosofie in Erfurt en Grieks en geskiedenis in Wittenberg. In 1514 word hy hofkapelaan, en later sekretaris en biegvader van keurvors Frederik III, die Wyse. Hy sorg daarvoor dat Luther deur die keurvors beskerm en betaal word. Ná die dood van Frederik III, word hy in 1525 predikant en in 1528 die eerste superintendent van Altenburg. Read more >>