Datums

1/1/1484              Ulrich Zwingli word gebore in Wildhaus, Switserland

3/1/1521              Luther word uit die Roomse Kerk geban

4/2/1532             Keurvors Johann die Standvastige skenk die klooster aan Luther

8/2/1587             Mary, Queen of Scots tereggestel

12/2/1554            Lady Jane Grey tereggestel

16/2/1497            Philipp Melanchthon gebore in Bretten

18/2/1546            Martin Luther sterf in Eisleben (63)

19/2/1546            Herdenkingspreek deur Melanchthon

21/2/1556            Thomas Cranmer sterf op brandstapel in Oxford

22/2/1546           Luther word begrawe in die Kasteelkerk in Wittenberg. Prediking deur Johannes Bugenhagen en gedenkrede deur Philipp Melanchthon

28/2/1551            Martin Bucer sterf in Cambridge (60)

1/3/1546              George Wishart, vriend van Knox, sterf op brandstapel

26/3/1564           J Knox (51) trou met Margaret Stewart (17)

29/3/1549           Idelette Calvyn sterf. Johannes 15 jaar wewenaar

9/4/1557              Michel Agricola sterf

18/4/1521            Luther voor die Ryksdag van Worms: “Hier staan ek!”

19/4/1560           Philipp Melanchthon sterf in Wittenberg (63)

20/4/1529           Verteenwoordigers van die Reformasie “protesteer’ teen ʼn besluit van die Ryksdag van Speyer

20/4/1558           Johannes Bugenhagen sterf in Wittenberg (73)

21/41560             Melanchthon word in die Kasteelkerk begrawe

1/5/1551              Tweede sessie van die Konsilie van Trente

4/5/1415             Die Konsilie van Konstanz verbrand beendere van John Wyclif

11/5/1525            Luther begrawe keurvors Frederik die Wyse vanuit Kasteelkerk

19/5/1536           Anne Boleyn tereggestel

25/5/1559           Eerste Sinode van “verstrooide kerk” in Frankryk

27/5/1564           Johannes Calvyn sterf in Genève (55)

31/5/1567            Guido de Brés sterf in Valenciennes (45)

2/6/1517              Luther preek vir die eerste keer teen die aflaatstelsel

5/6/1559             Opening van Akademie in Genève

7/6/1526             Luther se oudste seun Johannes word gebore en gedoop

13/6/1525           Martin Luther trou met Katharina von Bora

18/6/1504          Heinrich Bullinger word gebore in Bremgarten, Switserland

24/6/1485          Johannes Bugenhagen word in Wollin gebore

25/6/1530          Philipp Melanchthon oorhandig Confessio Augustana aan keiser

1/7/1523             Johannes van Esschen, Hendrik Vos en Lambert Thorn word as die eerste Protestantse martelare in Brüssel verbrand.

2/7/1505             Luther oorleef storm te Stotternheim

4/7/1533             John Firth sterf op die brandstapel

6/7/1415             Jan Hus tereggestel tydens Konsilie van Konstanz

6/7/1535             Thomas More tereggestel

10/7/1509           Johannes Calvyn gebore in Noyon

11/7/1603           James VI van Skotland gekroon as koning van Engeland

17/7/1505           Luther word ʼn monnik

20/7/1546          Begin van die Smalkaldiese Oorlog

28/7/1540           Thomas Cromwell word onthoof

30/7/1540           Robert Barnes sterf op die brandstapel

6/8/1560             Die Skotse Geloofbelydenis, opgestel deur John Knox, aanvaar

10/8/1540           Johannes Calvyn trou met Idelette de Bure

18/8/1533           (-23/8) Visitasie in Bitterfeld

23/8/1572           Slagting van Bartholomeusnag in Parys

25/8/1518           Philipp Melanchthon word professor in Grieks in Wittenberg

28/8/1518           Philipp Melanchthon hou sy intreerede in Wittenberg

13/9/1556            John Knox word predikant van vlugtelinge in Genève

15/9/1529            (-18/10/1529) Melanchthon en Luther in Marburg vir godsdiensgesprekke

17/9/1575            Heinrich Bullinger sterf in Zürich (71)

24/9/1554           John Knox word predikant van vlugtelinggemeente in Frankfurt

29/9/1521           Philipp Melanchthon vier die eerste Protestantse Nagmaal

6/10/1536           William Tyndale sterf die marteldood

9/10/1524           Luther preek vir die eerste keer sonder sy priesterskleed

11/10/1531          Ulrich Zwingli sterf op die slagveld (47)

13/10/1605         Theodor Beza sterf in Genève (86)

14/10/1509         Melanchthon begin om in Heidelberg te studeer

18/10/1502         Opening van die Universiteit van Wittenberg in die Kasteelkerk

19/10/1512          Luther ontvang doktorsgraad in teologie

20/10/1528         (-22/11/1528) Visitasie saam Melanchthon in Weimar

27/10/1553         Michael Servet in Genève verbrand weens kettery

28/10/1540        Godsdiensgesprekke begin in Worms

31/10/1517          Martin Luther maak sy 95 stellings teen die aflaatpraktyk bekend

10/11/1483         Martin Luther in Eisleben, Duitsland gebore

11/11/1483          Martin Luther word gedoop

11/11/1491           Martin Bucer (óf Butzer) word gebore in Schlettstadt, Duitsland

13/11/1522          Johannes Bugenhagen trou in Wittenberg met Walpurga (van onbekend)

23/11/1523          Johannes en Walpurga Bugenhagen betrek die eerste Protestantse pastorie in Wittenberg

23/11/1528          (-18/12/1528) Visitasie saam met Melanchthon

24/11/1572          John Knox sterf op 58 in Edinburgh, Skotland

25/11/1520          Philipp Melanchthon trou as eerste Protestantse teoloog met Katharina Krapp in Wittenberg

1/12/1512             Melanchthon studeer as 15jarige aan Universiteit van Tübingen

10/12/1520          Luther verbrand die pouslike bul wat teen hom uitgevaardig is

13/12/1545           Begin van Konsilie van Trente wat in 1563 eindig

19/12/1528           (- 12 Jan) Visitasie in Eisenach saam met Melanchthon

24/12/1541           Andreas Bodenstein von Karlstadt sterf in Basel (55)

31/12/1384           John Wyclif sterf

 

Belangrike historiese gebeure om die Reformasie binne konteks te plaas

1414 – 1418    Konsilie van Konstanz

1450                Johannes Gutenberg vind die kuns uit om boeke te druk

1453                Verowering van Konstantinopel deur die Turke

1456                Druk van Gutenberg-Bybel

1478                Instelling van Spaanse Inkwisisie

1492                Die Amerikas word deur Columbus ontdek.

1492                Die eerste aardbol word gemaak

1497                Jode uit Portugal verdryf

1500               Peter Henlein vind die handhorlosie uit

1502               Opening van die Universiteit van Wittenberg

1508 -1509   Luther se eerste verblyf in Wittenberg

1514               Kopernikus ontdek dat die arrde om die son draai

1518-1523    600 van Luther se geskrifte word gepubliseer

1519-1521     Fernao de Magalhaes vaar om die aarde

1522              Luther se vertaling van die Nuwe Testament word in September gepubliseer

1523-1528    Calvyn studeer Vrye Kunste in Parys. Behaal Magister artium

1528-1532    Calvyn studeer Regte in Orléans en Borges; Humanisme en Antieke Tale in Parys

1533  Mei ?  Thomas Cranmer aangestel as die aardsbiskop van Canterbury

1535              Henry VII mak homself hoof van die Anglikaanse Kerk

1536  April ? die “protestantse parlement” word ontbind

1536             Eerste uitgawe van Calvyn se Institusie

1536-1538   Calvyn se eerste verblyfperiode in Genève

1539             Tweede uitgawe van Calvyn se Institusie

1541-1564    Calvyn se tweede verblyfperiode in Genève

1543             Derde uitgawe van Calvyn se Institusie

1545             Latynse uitgawe van die Kategismus van Genève

1545-1563   Konsilie van Trente

1546-1547   Smalkaldiese oorlog

1550             Vierde uitgawe van Calvyn se Institusie

1551/2         Tweede sitting van die Konsilie van Trente

1555            Godsdiensvrede van Augsburg

1558           Elizabeth word hoof van die Anglikaanse kerk in die plek van die pous

1559           Vyfde uitgawe van Calvyn se Institusie

1559           Ontwerp van Franse belydenis / Confessio Gallicana / Confession de foy

1559/60    Rewolusie in Skotland onder John Knox

1564          Calvyn se laaste voorlesing, en wel oor Esegiël

1564          Geboorte van Shakespeare en Galileo

1566         Beeldestorm in Nederland

1567         Begin van Nederlandse opstand teen Spaanse bewind

1577         Aanvaarding van Konkordieformule deur die Lutherane

1598        Edik van Nantes bepaal beperkte toleransie van Hugenote

1611         Eerste uitgawe van King James Bybel

1616 – 17     Massamoord op “hekse”

1618-1648 Dertigjarige oorlog

1633        Galileo veroordeel deur die Inkwisisie

1642       Burgeroorlog in Engeland

1648       Vrede van Münster. Godsdiensregte word ingestel

1660       Heroprigting van Anglikaanse Kerk

1702-11   Hugenote-opstand in Frankryk

1731       Verbanning van Lutherane uit Salzburg