Week van Gebed 2017 – Vrygemaak deur God wat hoop gee

Onderwerpe
1. Dag 1: Christus het ons vry gemaak en gee ons hoop (Galasiërs 5:1-13) – Helené Fouché
2. Dag 2: Ons hoop in die hemel laat ons bid vir mekaar (Kolossense 1:3-14) – Akash Sirpal
3. Dag 3: Bevry om Jesus te aanbid wat altyd by ons is (Matteus 28:16-20; Jesaja 43:1-5) – Derik Myburgh
4. Dag 4: Bevry om uit God se beloftes te leef (Psalm 50:1-6, 14-15) – Henco van der Westhuizen
5. Dag 5: As bevrydes dien ons mekaar met die evangelie (2 Konings 5:1-14 [’n Minderjarige slagoffer van ’n oorlog, bedien goeie nuus aan die aggressor) – Myrtle Joubert
6. Read more >>

Week of Prayer 2017 – Set free by God who gives hope

Topics
1. Day 1: Christ set us free and gives us hope (Galatians 5:1-13) – Helené Fouché
2. Day 2: Our hope in heaven let us pray for each other (Colossians 1:3-14) – Akash Sirpal
3. Day 3: Set free to worship Jesus who is with us always (Matthew 28:16-20; Isaiah 43:1-5) – Derik Myburgh
4. Day 4: Set free to live from God’s promises (Psalm 50:1-6, 14-15) – Henco van der Westhuizen
5. Day 5: As free people we serve one another with the gospel (2 Kings 5:1-14 [A ’n Minor aged war victim serves the agressor with good news]) – Myrtle Joubert
6. Read more >>