Reformasie gebeure in Oktober (5)

   Datums uit die geskiedenis

 • 27/10/1553: Michael Servet word in Genève verbrand weens kettery
 • 28/10/1466: Erasmus van Rotterdam word gebore
 • 28/10/1540: Godsdiensgesprekke begin in Worms
 • 29/10/1525: Die Duitse Mis word in die Kasteelkerk bedien
 • 31/10/1517: Martin Luther maak sy 95 stellings teen die afl aatpraktyk bekend

Persone en gebeure uit die geskiedenis

In 1541 maak Luther se assistent, Georg Rörer (1492-1557), in Latyn ’n nota op die laaste bladsy van sy Lutherbybel (1540). Hy skryf: In die jaar 1517, op die vooraand van die fees van die allerheiliges, is die stellings oor die afl aat van doktor Martin Luther, aan die deure van die kerke in Wittenberg, voorgestel. Read more >>

Reformasie gebeure in Oktober (4)

  Datums uit die geskiedenis

 • 19/10/1512: Luther ontvang ’n doktorsgraad in teologie
 • 20/10/1528: Luther doen saam met Melanchthon visitasie in Weimar tot en met 22/11/1528. Hierdie visitasie oortuig Luther om ’n kategismus te skryf
 • 21/10/1710: Stigting van die Cansteinischen Bibelanstalt in Halle deur August Hermann Francke – die eerste Bybeluitgewersmaatskappy in die wêreld
 • 25/10/1523: Johannes Bugenhagen word predikant in die Stadskerk van Wittenberg

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Op 8/9 Maart 1509 behaal Luther die graad Baccalaureus Biblicus, nadat hy in 1507 die Magister Artium (algemene voorstudie) behaal het. Dit verskaf aan hom die titel Cursor wat beteken dat hy die inhoud van elke Bybelboek kursories kon weergee. Read more >>

Fokusmoment: 29 Oktober 2017

Die dag toe Martin Luther sy 95-stellinge teen die kerkdeur van Wittenberg vasgespyker het, was daar ’n jong regstudent by die Kollege van Montaigu, met die naam Jeanne Cauvin – die Franse vorm van Johannes Calvyn.  Hy het geen planne gehad om op die kansel te staan nie – tog aan die einde van sy lewe was hy die predikant in Geneva.

Terwyl hy regte studeer het, het hy onder die invloed gekom van die rektor van die Sorbonne, Nicholas Cop – ’n ondersteuner van Luther.  In 1534 het Calvyn tot bekering gekom en in 1535 die eerste deel van sy ‘Institusie van die Christelike Godsdiens’. Read more >>

Fokusmoment: 22 Oktober 2017

Een van die belangrikste teologiese paradigmaskuiwe wat die Hervormers wou maak, is die van die Kerk se fokus na binne (versinnebeeld deur monnike, nonne en kloosters) na die fokus op die roeping (vocation) wat op elke gelowige rus.

Calvyn sou letterlik die kerk se deure na die diens op ’n Sondag sluit.  Hy wou daardeur sy lidmate leer dat hulle ’n roeping het om as Kerk in die wêreld te gaan leef. Jou beroep moes jou roeping wees!  Jou werk is jou vocation!

Hulle het wegbeweeg van die idee dat die wêreld net sleg is en vermy moes word, na die idee dat die wêreld beter gemaak moes word én geniet moes word. Read more >>

Reformasie gebeure in Oktober (3)

  Datums uit die geskiedenis

 • 12/10/1518: Luther word in Augsburg deur kardinaal Cajetan verhoor
 • 13/10/1605: Theodor Beza sterf in Genève (86)
 • 14/10/1509: Melanchthon begin om as 12-jarige kind aan die Universiteit van Heidelberg te studeer
 • 16/10/1553: Lucas Cranach sr sterf in Weimar
 • 17/10/1552: Andreas Osiander, die Hervormer van Nürnberg, sterf in Königsberg
 • 18/10/1502: Opening van die Universiteit van Wittenberg (Leucoria) in die Kasteelkerk


Persone en gebeure uit die geskiedenis

Op 7 Augustus 1518 ontvang Luther ’n uitnodiging om na Rome te gaan om homself te verweer teen aanklagte van kettery. Luther se politieke hoof, keurvors Frederik die Wyse, die tweede magtigste vors van die Heilige Romeinse Ryk van die Duitse Nasie, weier egter dat hy na Rome reis. Read more >>

Fokusmoment: 15 Oktober 2017

In ’n lesing wat Zwingli aangebied het by die klooster van Oetenbach (getiteld  “Oor die duidelikheid en sekerheid van die Woord van God’)  gee Zwingli uiting aan een van die reformasies se belangrikste waardes:  Sola Scriptura.

Hy dui hier drie belangrike kenmerke van die Skrif aan:  die Skrif het krag, sekerheid en duidelikheid.  Volgens Stephen J. Nichols, die kerkhistorikus, was die Reformasie suksesvol juis omdat dit op die Skrif gebaseer was.

Dit was Zwingli – saam met die ander leiers van die reformasie – wat ’n nuwe waarde geheg het aan die korrekte eksegese en gesag van die Skrif.

Volgens Zwingli het net die Bybel regtig die krag om mense se lewens te verander.  Read more >>

Reformasie gebeure in Oktober (2)


Datums uit die geskiedenis

 • 05/10/1544: Inwyding van die Kasteelkerk in Torgau as eerste Protestantse kerkgebou
 • 06/10/1536: William Tyndale sterf ’n marteldood
 • 09/10/1524: Luther preek vir die eerste keer sonder sy priesterskleed. Hy tree uit die Augustynse Orde
 • 11/10/1531: Ulrich Zwingli sterf op die slagveld (47)

Persone en gebeure uit die geskiedenis


Die kasteelkapel in Torgau,  opgerig deur Nickel Grohmann in 1543-44, is die eerste Protestantse kerkgebou. Die Protestante het tot en met hierdie datum gewoon die kerke uit die Middeleeue oorgeneem en benut. Met die inwyding van die kerk op 5 Oktober 1544 het Luther gesê dat hierdie kapel meer geskik moet wees as ander [reeds bestaande kerke] om die Woord van God te preek. Read more >>

Fokusmoment: 8 Oktober 2017

In sy boek The Reformation:  How a monk and a mallet changed the world skryf die bekende kerkhistorikus Stephen J. Nichols dat om die Bybel te lees geweldig bevrydend kan wees.  Vir Luther, Calvyn en Zwingli het die lees van die Bybel die boeie van eeueoue kerktradisies wat gemeentes verlam het, laat afgooi.

Regoor Europa het hierdie kerklike tradisies beperkings op mense se lewens gestel.  In Switserland het Zwingli gevind dat die Bybel geen beperkings plaas daarop wat jy mag en nie mag eet nie en het hy die kerk se gesag hieroor uitgedaag.

In 1522, vyf jaar na Luther die reformasie in Duitsland begin het, het Zwingli ’n petisie opgestel met die handtekeninge van 11 invloedryke kerkleiers van Switserland.  Read more >>

Reformasie gebeure in Oktober (1)

Datums uit die geskiedenis

 • 27/09/1529: Godsdiensgesprekke tussen die Protestantse godsdiensleiers in Marburg tot en met 4 Oktober 1529
 • 29/09/1502: Luther behaal Baccalaureus in die Vrye Kunste
 • 29/09/1521: Philipp Melanchthon vier die eerste Protestantse Nagmaal
 • 29/09/1560: Koning Gustav Wasa van Swede sterf in Stockholm
 • 04/10/1515: Lucas Cranach jr word in Wittenberg gebore

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Gustav Wasa is vermoedelik as Gustav Eriksson in Mei 1496 as ’n Sweedse adellike gebore. In 1520 neem hy die leiding in die Sweedse weerstand teen Christian II van Denemarke. Op 6 Junie 1523 word hy tot Sweedse koning verkies. Onder sy leiding word Swede ’n Lutherse land wat volgens Protestantse beginsels regeer word. Read more >>

Fokusmoment: 1 Oktober 2017

Een van die belangrikste intellektuele bewegings van die 1500’s, wat die reformasie moontlik gemaak het, was die Renaissance.

En een van die belangrikste denkers van hierdie was Desiderius Erasmus.  Hy was ’n professor in Grieks en Hebreeus by die Universiteit van Oxford en sy gunsteling tydverdryf was om deur Europa te reis op soek na oorspronklike Griekse manuskripte van die Nuwe Testament.

In daardie tyd was teoloë afhanklik van die Vulgaat – die Latynse teks van die Bybel.  Daar was eenvoudig geen ander teks beskikbaar nie.  Daar was ook nie ’n volledige Griekse teks van die Nuwe Testament nie.  Hierdie manuskripte het verspreid gelê in kloosters regoor Europa en die Mediterreense streke – die vrug van die arbeid van priesters wat die tekste met die hand gekopieer het. Read more >>