Reformasie gebeure in Augustus (3)

  Datums uit die geskiedenis

  • 24/08/1510: Elizabeth von Brandenburg, die Reformasievorstin, word gebore
  •  24/08/1522: Philipp Melanchthon se dogter Anna word gebore
  • 25/08/1518: Philipp Melanchthon word professor in Grieks in Wittenberg
  • 27/08/1471: Hertog Georg van Sakse word in Meissen gebore
  • 28/08/1518: Philipp Melanchthon hou sy intreerede in Wittenberg

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Dit is nie algemeen bekend nie dat vroue ’n belangrike rol in die vestiging van die Reformatoriese kerke gespeel het. Dit is belangrik dat hierdie onkunde oorkom word. Elizabeth von Brandenburg staan bekend as die Reformasievorstin. Sy is op 24 Augustus 1510 in Cölln (vermoedelik die hedendaagse Keulen) gebore. Op 15-jarige ouderdom trou sy met die 40 jaar ouer Erich 1, die hertog van Braunschweig – Calenberg – Göttingen. In 1534 ontmoet sy Martin Luther vir die eerste keer. In 1538 sluit sy by die Reformasie aan en begin sy ’n jarelange korrespondensie met Luther. Ná die dood van haar man word sy die vorstin van hierdie gebied. Tussen 1540 en 1546 voer sy die Protestantisme in haar hele magsgebied in. Sy sterf op 25 Mei 1558. In Göttingen is daar in 1734 ’n beroemde universiteit gestig waar talle beroemde teoloë soos Karl Barth geleer het.

Hertog Georg is op 27 Augustus 1471 in Meissen gebore. Hy heers ná sy vader se dood in 1500 alléén oor die Albertynse gebied in Sakse. Hy was ’n geleerde man wat ook in teologie belanggestel het. Die Disputasie van Leipzig het in 1519 onder sy toesig plaasgevind. Hy sou ’n verbete teenstander van Luther word. Hy kon egter nie keer dat die Reformasie in sy heersersgebied ingang vind nie. Hy was een van die vorste wat in 1525 die boereopstande gewelddadig onderdruk het. Hy het Thomas Müntzer en sy volgelinge by Frankenhausen verslaan. Hy sterf op 17 April 1539 in Dresden.

Martin Luther sou die Reformasie nie sonder sy kollega en buurman, Philipp Melanchthon, kon deurvoer nie. Melanchthon lewer sy intreerede in Wittenberg op 28 Augustus 1518, as 21-jarige professor in Grieks. Hy het Luther Grieks geleer en Luther het hom teologie geleer. Danksy Melanchthon het die studentegetalle jaarliks aan die Universiteit verdubbel. Studente van regoor
Europa het by hom en Luther kom studeer. Hy was verantwoordelik vir die hervorming van die universiteitswese en die skoolsisteem.

Melanchthon staan bekend as die “leermeester van Europa”. Dit was in ’n groot mate hy wat die hele Europese samelewing radikaal verander het. Om één voorbeeld te noem: Hy het verwantskappe
geformuleer, met die gevolg dat mans nie langer met hul susters en niggies getrou het nie.