Reformasie gebeure in September (4)

Datums uit die geskiedenis

  • 22/09/1522: Luther se eerste vertaling van die Nuwe Testament word gedruk
  • 23/09/1470: Die drukker van Luther se werke, Melchior Lotter, word gebore
  • 24/09/1545: Kardinaal Albrecht von Brandenburg, die toesighouer oor die afl aatstelsel, sterf in Mainz
  • 24/09/1554: John Knox word predikant van die vlugtelinggemeente in Frankfurt
  • 25/09/1555: Die Augsburgse godsdiensvrede tree in werking

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Martin Luther het in 1522 binne 11 weke die Nuwe Testament uit Grieks in Duits vertaal. Die eerste uitgawe staan bekend as die “Septembertestament” en is inderhaas deur Melchior Lotter in Wittenberg gedruk. Die oplaag van 3 000 eksemplare is binne enkele dae vir 1.5 gulde elk verkoop. Die name van die vertaler en die drukker is nie op die buiteblad aangebring nie. Luther het nie beplan om hierdie weergawe te druk en te verkoop nie, aangesien dit nog nie voltooi was nie. Die organiseerders van die Leipzig-boekeskou het hom oorreed om die lesers ’n voorsmakie te gee van wat sou kom. Hierdie vertaling is versier met 21 houtsnee-afdrukke van Bybeltonele, gemaak deur Lucas Cranach sr.

Nadat Melanchthon Luther se vertaling verbeter en voltooi het (Luther het byvoorbeeld nie die kleure van edelgesteentes geken nie), is die volledige Nuwe Testament in Desember gedruk en verkoop. Die “Desembertestament” (met Luther se naam op) is in reuse-oplae gedruk en verkoop.

Melchior Lotter sr is waarskynlik op 23 September 1470 in Aue, Duitsland, gebore. Sedert 1495 werk hy as drukker van boeke in Leipzig. Hy was die eerste drukker wat duidelik leesbare boeke kon druk. Hy het Luther in Leipzig leer ken, en hy was die persoon wat in 1517 die 95 stellings gedruk het. Hy het later in Wittenberg ’n fi liaal in Wittenberg begin, met sy seun Melchior Lotter jr as bestuurder. Hy het die meeste van Luther en Melanchthon se werke gedruk. Melchior Lotter sr sterf op 1 Februarie 1549 in Leipzig. Luther († 1546) kon dus sy hele lewe staatmaak op hierdie pa en seun om sy werke te druk en te verkoop.

Ná Luther se dood in 1546 het oorlog tussen Protestante en Rooms-Katolieke uitgebreek. Danksy suksesvolle vredesonderhandelinge tussen koning Ferdinand I en die vorste van die onderskeie gebiede binne die Heilige Romeinse Ryk van die Duitse Nasie, is daar op die Ryksdag van Augsburg, op 25 September 1555, vrede gesluit. Die godsdiensvrede van Augsburg is bekend vir die uitdrukking cuius regio, eius religio (elke gebied, eie godsdiens). Die eerste fase van die Reformasie is met hierdie vredesooreenkoms afgesluit. Vir die eerste keer is daar in Europa godsdiensvryheid toegelaat. Die Rooms-Katolieke Kerk moes dit duld dat mense kon kies om by ’n ander kerk aan te sluit. Die Roomse leer kon ook nie meer met staatsgeweld op almal afgedruk word nie.