Fokusmoment: 17 September 2017

Wanneer ons Hervormingsdag vier, sal die meeste van ons ’n prentjie kry van Martin Luther, wat met sy swaaiende hamer sy 95-stellings teen die deur van die kerk vasspyker.  Dit is hoe die Reformasie begin het.  Dis hoe die Reformasie in elk geval in Duitsland begin het…

In Switserland is die reformasie begin deur ’n priester van Zürich, Ulrich Zwingli.  Dit het so begin:

Een aand het ’n hooggeplaaste sakeman van Zürich ’n paar mense na sy huis genooi vir ’n wors ete.  Dalk klink dit nie na die begin van ’n rewolusie nie, maar hierdie ete het Switserland se geskiedenis verander!

Dit was Maart 1522 – en dit was lydenstyd.  ’n Seisoen in die kerklike jaar waartydens sulke dinge net nie gedoen word nie.  Veral nie in die teenwoordigheid van ’n priester nie.

Twee weke later het Zwingli ’n preek gelewer met die titel:  “Oor die keuse en vryheid van voedsel”.  Nadat Zwingli ’n hele paar teksgedeeltes aangehaal het, kom hy tot die gevolgtrekking dat ’n christen altyd alle kossoorte behoort te kan eet.  “Die vas tydens lydenstyd is blote menslike tradisie.  Sulke tradisies laat Jesus se aangesig lelik lyk.  Jesus sal weer na aan ons hart kom as ons sy juk as sag en sy las as lig ervaar.”

In April 1522 is die boodskap gedruk en het dit versprei deur die hele Europa.  Dalk klink ’n wors-ete nie na so ’n rebelse daad as 95-stellings teen die kerk se deur nie, maar dit was net so effektief!  Daardie wors-ete en Zwingli se preek het die reformasie in Switserland ingelui.