Reformasie gebeure in September (3)

  Datums uit die geskiedenis

  •  14/09/1530: Luther ontvang ’n goue ring met sy seël op van die latere keurvors Johann Friedrich tydens sy verblyf op die vesting Coburg
  • 15/09/1529: Melanchthon en Luther neem tot en met 18/10/1529 in Marburg aan die Protestantse godsdiensgesprekke deel
  • 17/09/1575: Heinrich Bullinger sterf in Zürich (71)
  • 20/09/1542: Luther se dogter Magdalene sterf

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Ter wille van sy eie veiligheid het Luther nie die Ryksdag van Augsburg (Junie/Julie 1530) bygewoon nie. Hy het vanuit die vesting Coburg, per brief, vir Melanchthon ondersteun in sy poging om begrip by die keiser vir die Reformasie te wek. Tydens sy verblyf in hierdie pragtige kasteel (April-Oktober 1530) het die latere keurvors Johann Friedrich die Bestendige op 14 September 1530 aan hom ’n goue ring geskenk. Luther moes die ring as seël gebruik. ’n Kruis is op ’n hart aangebring wat deur rose omgewe is. Luther wou die goue ring nie dra en gebruik nie. ’n Agterkleinkind van Luther het die ring aan keurvors Johann Georg I van Sakse geskenk, wat dit in sy skatkamer vir die nageslag bewaar het.


Luther het hierdie wapen self ontwikkel, wat hy sedert 1517 ook as seël en waarmerk van sy briewe en geskrifte gebruik het. Die rooi hart op die wit rose is ’n motief wat hy in die Kloosterkerk in Erfurt gesien het. Die ander motiewe het hy self uitgedink. Luther het op 8 Julie 1530, in ’n brief aan Lazarus Spengler, ’n raadslid uit Nürnberg, ’n verduideliking van die simboliek gegee. Die rooi hart dui op die geloof in die gekruisigde Christus. Anders gestel: Wie van harte in die Gekruisigde glo, sal lewe. Die hart is ingebed in die wit roosblare wat sê dat die geloof in die Gekruisigde vrede en vreugde bied. Die wit rose raak aan die blou lug, wat heenwys na die hemelse toekoms. Toekoms en hede raak dus alreeds aan mekaar, en dít is die rede vir hoop. Die goue ring dui op die kosbaarheid van die vreugdevolle geloof in die Gekruisigde en die feit dat die nuwe lewe alreeds as die groot geskenk vir ons in bewaring gehou word.

Heinrich Bullinger is op 18 Julie 1504 in Bremgarten, Switserland gebore. Hy studeer vanaf 1519 in Keulen. Hier sluit hy hom by die Reformasie aan. Vanaf 1523 werk hy as ’n kloosterleraar by Kappel naby Zürich. Hier leer hy vir Ulrich Zwingli ken. In 1529 word hy predikant in sy geboortestad en trou hy met die voormalige non, Anna Adlischyrer. Ná Zwingli se dood in 1531 word hy die leiersfi guur van die Switserse Reformasie. Hy was 44 jaar lank predikant in Zürich. Hy sterf op 17 September 1575.