Reformasie gebeure in Augustus (2)

Datums uit die geskiedenis

 •  18/08/1533: Luther en Melanchthon doen visitasie in Bitterfeld tussen 18 en 23 Augustus 1533
 • 22/08/1524: Luther en Andreas Bodenstein von Karlstadt ontmoet in Jena oor die beeldekwessie
 • 23/08/1572: Slagting van Bartolomeusnag in Parys

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Die Evangeliese Kerk (soos die Protestantse Kerk in die 16de eeu genoem is) moes in die beginjare van die Reformasie klaarkom met predikante wat priesters was in die Roomse Kerk. Die meeste van hulle het ’n karige opleiding gehad. Verder was daar ’n klomp opportuniste wat met min werk groot salarisse wou verdien. Martin Luther en Philipp Melanchthon het gou besef dat hulle elke
gemeentepredikant persoonlik moes besoek vir indringende gesprekvoering. Read more >>

Reformasie gebeure in Augustus (1)

Datums uit die geskiedenis

 • 03/08/1528: Luther se dogter Elizabeth sterf
 • 06/08/1560: Die Skotse Geloofbelydenis, opgestel deur John Knox, word aanvaar
 • 07/08/1518: Luther word na Rome ontbied vir sy verhoor weens kettery
 • 10/08/1534: Luther se aanklaer, kardinaal Cajetan, sterf in Rome
 • 10/08/1540: Johannes Calvyn trou met Idelette de Bure
 • 11/08/1519: Johannes Tetzel, verkoper van die afl ate, sterf in Leipzig
 • 16/08/1532: Hertog Johann die Bestendige word in die Kasteelkerk in Wittenberg begrawe

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Martin Luther en sy vrou Katharina het ses kinders gehad. Hulle het later ook vier weeskinders aangeneem en vir talle ander kos gegee. Die huwelik en gesinslewe was vir die Kerkhervormers van groot belang. Read more >>

Reformasie gebeure in Julie (3)

 Datums uit die geskiedenis

 • 28/07/1540: Thomas Cromwell word onthoof
 • 30/07/1540: Robert Barnes sterf op die brandstapel
 • 31/07/1556: Ignatius van Loyola sterf in Rome

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Thomas Cromwell is in 1485 in arm omstandighede gebore. Onder Hendrik VIII vorder hy tot een van die belangrikste ministers in Engeland, en beklee hy tussen 1532 en 1540 verskeie belangrike ampte (onder andere as “eerste minister”). Op voorstel van Cromwell besluit die Britse parlement om die koning hoof van die Kerk van Engeland te maak. Hyself word Algemene Sekretaris en is verantwoordelik vir staatlike wetgewing.

In hierdie samehang verryk hy hom en die koning deur die kloosters staatsbesit te maak. Read more >>

Reformasie gebeure in Julie (2)

Datums uit die geskiedenis

 •  13/07/1698: Hoeksteenlegging van die eerste Protestantse weeshuis in Halle deur August Francke
 • 15/07/1519: Disputasie in Leipzig (27/06 – 15/07) tussen Eck, Karlstadt en Luther oor onfeilbaarheid van die pous en die konsilies
 • 17/07/1505: Luther word ’n monnik
 • 18/07/1504: Heinrich Bullinger word gebore in Bremgarten, Switserland
 • 19/07/1531: Melanchthon se dogter Magdalena word gebore

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Martin Luther het op 17 Julie 1505 sy intrek in die Augustynse-Eremieten Klooster in Erfurt, Duitsland geneem. Hy was al 22 jaar oud toe hy oornag besluit het om monnik te word. Luther het as kind nie aspirasies gehad om priester te word nie. Read more >>

Reformasie gebeure in Julie (1)

Datums uit die geskiedenis

 • 06/07/1415: Jan Hus tereggestel tydens die Konsilie van Konstanz
 • 06/07/1535: Thomas More in Engeland tereggestel
 • 10/07/1509: Johannes Calvyn gebore in Noyon, Frankryk
 • 11/07/1603: James VI van Skotland gekroon as koning van Engeland

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Jan Hus (1369 – 6 Julie 1415) word saam met John Wycliff as wegbereider van die Reformasie beskou. Hy is tydens die Konsilie van Konstanz (1414-1418) as ketter op die brandstapel verbrand. Wie was hierdie Tsjeggiese teoloog en volksheld en wat het hy geleer?

Hus ontvang ’n Magister Artium in 1396 aan die Universiteit van Praag (die oudste universiteit in Europa). Read more >>

Reformasie gebeure in Junie (4)

Datums uit die geskiedenis

 • 24/06/1485: Johannes Bugenhagen, die eerste voltydse predikant van die Reformasie, word in Wollin gebore
 • 25/06/1530: Philipp Melanchthon oorhandig die Confessio Augustana aan die keiser
 • 27/06/1519: Luther disputeer met Johannes Eck in Leipzig tussen 27 Junie en 15 Julie 1519
 • 27/06/1525: Die amptelike huwelikseremonie van Luther vind plaas

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Die Reformasie was nie slegs ’n kerklike stryd nie, maar ook ’n akademiese stryd. Die stryd het gehandel oor regte en verkeerde teologie. Die geleenthede waar Protestante en Rooms-Katolieke krities debat gevoer het oor teologiese sake staan bekend as disputasies.

Die disputasie van Leipzig (27 Junie – 15 Julie 1519) was een van die beslissende momente in die breuk tussen die Reformatore en die pouslike verteenwoordigers. Read more >>

Reformasie gebeure in Junie (3)

Datum uit die geskiedenis

 • 15/06/1520: Promulgasie van die verbanningsdreigbul Exsurge Domine

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Daar is in Blitspos van 8 Desember 2016 kortliks die een en ander oor die dreigement van pous Leo X teen Martin Luther gestel. Hier volg nog ’n paar brokkies inligting oor die pouslike bul Exsurge Domine. ’n “Bul” is ’n outentieke pouslike opdrag van uiterste erns en dringendheid. Hierdie dreigbrief het op 15 Junie 1520 regsgeldig geword. Dit het vir Luther die volgende konsekwensies ingehou: Hy is tot ketter verklaar en ter dood veroordeel. Begenadiging sou slegs volg indien hy op die Ryksdag van Worms (1521) voor die keiser sy kritiek teen die Roomse Kerk sou terugtrek. Read more >>

Reformasie gebeure in Junie (2)

Datums uit die geskiedenis

 • 08/06/1727: August Hermann Francke sterf in Halle an der Saale
 • 13/06/1525: Martin Luther trou met Katharina von Bora

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Martin Luther het talle teoloë beïnvloed wat groot bydraes tot die teologie, kerk en samelewing gemaak het. August Hermann Francke (1663-1727) is een van die Lutherse teoloë met ’n enorme nalatenskap. Hy mag dalk in Suid-Afrika nie so bekend wees nie, maar talle dinge waarmee ons ons gereeld besig hou, gaan op sy inisiatiewe. Francke word teologies, saam met Jakob Spener, ingedeel onder die Lutherse Piëtisme. Wat hy vermag het, strek egter veel verder as die bevordering van die teologie van bekering en heiligmaking. Read more >>

Reformasie gebeure in Junie (1)

Datums uit die geskiedenis

 • 01/06/1527: Stigting van die Universiteit van Marburg as eerste Protestantse universiteit
 • 02/06/1517: Luther preek vir die eerste keer rondborstig teen die afl aatstelsel
 • 02/06/1564: Theodor Beza word as opvolger van Calvyn gekies en tot 1580 jaarliks nuut in sy amp bevestig
 • 05/06/1559: Opening van die Akademie in Genève wat verantwoordelikheid aanvaar vir die opleiding van predikante
 • 07/06/1526: Luther se oudste seun, Johannes, word gebore en gedoop

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Soos bekend, het Luther op 31 Oktober 1517 sy 95 stellings teen die afl aatstelsel wêreldkundig gemaak. Sy nadenke oor en kritiek op hierdie stelsel het egter ’n lang aanloop gehad. Read more >>

Reformasie gebeure in Mei (4)

Datums uit die geskiedenis

 • 25/05/1559: Die eerste Sinode van die “verstrooide kerk” in Frankryk
 • 27/05/1564: Johannes Calvyn (55) sterf in Genève, Switserland
 • 31/05/1567: Guido de Brès (45) sterf in Valenciennes, Frankryk

Persone en gebeure uit die geskiedenis

Guido de Brès (1522 – 31 Mei 1567) was ’n Waalse Protestantse teoloog. Hy was die opsteller van die Nederlandse Geloofbelydenis. Op ’n vroeë ouderdom het hy besluit om hom by die Protestantisme aan te sluit. Hy het aanvanklik vir Luther gevolg, maar het later ’n Calvyn-volgeling geword. Hy het Calvyn ’n hele aantal kere ontmoet en hy studeer ook vir ’n geruime tyd aan die Akademie van Genève waar Calvyn les gegee het. Read more >>