Fokusmoment: 19 Feb 2017

Zwingli, een van die geestelike leiers van die Reformasie, se pa was ’n baie suksesvolle boer in die Toggaburg Vallei in die laer oostelike dele van die Alpe. Dit is hier waar Zwingli ’n groot liefde vir sy land ontwikkel het.
Hy het later een van Psalm 23 se reëls as volg vertaal: “In the beautiful Alps, he tends me”. Hy het die Ryn-rivier as ’n voorbeeld gebruik in een van sy preke: “Om Gods naam, moenie jouself probeer verset teen die Woord van God nie. Want die Woord sal werklik voortgaan om te vloei, net soos die Rynrivier sy gang gaan. Read more >>

Fokusmoment: 29 Jan 2017

Reformase-oomblikCalvyn staan bekend as die teoloog van die Gees, want sy klem op die werking van die Heilige Gees is groot.
A.g.v. die sonde kan ons wil nie in lyn met God se wil gebring word nie. Daarom moet ons wil ’n radikale “ommeswaai” van rigting ondergaan en dit kan net deur God bewerk word!

“This is usually summed up in the Reformed formula that “regeneration precedes faith”; that is, the renewing en re-creating work of the Holy Spirit is the condition for my faith in Christ, not the result of it.” (James K Smith) Read more >>

Fokusmoment: 22 Jan 2017

Reformase-oomblikAs ʼn mens dit wil waag om die Gereformeerde geloof in een woord op te som, sal jy nie sleg doen deur genade te gebruik nie. Sola gratia – alleen die genade is fundamenteel waarvoor Gereformeerde teologie gaan.

“Calvinism is simply a lens that magnifies a persistent theme in the narrative of God’s self-revelation: that everything depends on God… ‘God owns us nothing.’ is pretty close to a motto of Calvinism, to which I might add the correlative ‘Everything is a gift.’” (James K Smith) Read more >>

Fokusmoment: 15 Jan 2017

Aan die begin van hierdie viering van 500 jaar van Reformasie,  is dit goed om te besef dat die primêre Calvinistiese deug nederigheid is. Ons vier nie hierdie jaar om onsself op die skouer te klop nie, maar in nederigheid voor God. Calvyn het self in sy Institusie (2.2.11) geskryf: “ʼn Gesegde van Chrysostomus het my nog altyd groot genot verskaf, naamlik dat die fondasie van ons filosofie nederigheid is. Maar wat Augustinus geskryf het verskaf my nog meer genot: ‘Toe aan ʼn sekere redenaar (retorikus) gevra is wat die hoof reël in retoriek was, was sy antwoord: “Voordrag.” Wat was die tweede reël, is weer gevra.  Read more >>