Fokusmoment: 24 September 2017

Luther het sterk opinies gehad

oor teologie:  “Ek het nie al my teologie op een slag geleer nie.  Ek moes daaroor dink, oor en oor en oor – en my geestelike worsteling het my daarin gehelp, omdat mens niks leer sonder oefening nie.”

oor God:  “‘n Vaste Burg is onse God”

oor sy debat met Rome:  “Die tyd vir stilbly is verby.  Die tyd om te praat het aangebreek”.

oor Christelike vryheid:  “‘n Christen is volkome ‘n heerser oor alles – ondergeskik aan niks of niemand nie.  ‘n Christen is ook volkome ‘n dienskneg van almal – ondergeskik aan alles en almal.”

oor prediking:  “Wanneer ek niks meer het om te sê nie, bly ek stil.”

(Sommige predikers kan maar die lessie by hom leer…)

 

Het jy al Flam se reformasielied gehoor? Read more >>

Fokusmoment: 17 September 2017

Wanneer ons Hervormingsdag vier, sal die meeste van ons ’n prentjie kry van Martin Luther, wat met sy swaaiende hamer sy 95-stellings teen die deur van die kerk vasspyker.  Dit is hoe die Reformasie begin het.  Dis hoe die Reformasie in elk geval in Duitsland begin het…

In Switserland is die reformasie begin deur ’n priester van Zürich, Ulrich Zwingli.  Dit het so begin:

Een aand het ’n hooggeplaaste sakeman van Zürich ’n paar mense na sy huis genooi vir ’n wors ete.  Dalk klink dit nie na die begin van ’n rewolusie nie, maar hierdie ete het Switserland se geskiedenis verander! Read more >>

Fokusmoment: 10 September 2017

Luther het nie baie tyd vir pretensie gehad nie.  Hy het graag met homself en met ander teoloë gespot.  Hy het een keer gesê:  “God het teoloë en prinse maar dom gemaak – net om almal daaraan te herinner dat net Hy wys en almagtig is.”

Dit was sy bewustheid van sy eie gebrokenheid wat hom nog stywer laat vashou het aan die genade van God.

Hy het God se hand orals gesien.  “Die Here het die beste gawes die mees alledaagse gemaak.  Een van die belangrikste gawes van lewende wesens is hulle oë.  Voëls het die kleinste oë, maar kan ’n vlieg oor die lengte van ’n vertrek sien. Read more >>

Fokusmoment: 3 September 2017

Die reformasie het vir Luther teen ’n hoë prys gekom.  Hy het nie die luukse van ’n ivoortoring gehad van waar hy sy teologie kon bedryf nie.  Aan die einde van sy lewe, in 1546, het hy baie vreugdes en baie hartseer beleef.  Baie van sy ou vriende het hul rug op hom gedraai.  Vir die grootste deel van sy lewe was hy as ’n krimineel beskou en moes hy vir sy lewe vlug.  Sy gestel het nooit regtig herstel van die asketiese lewe wat hy as priester geleef het nie.  Hy het gely aan depressie.  Hy het getwyfel en baie met God geworstel.  Read more >>

Fokusmoment: 27 Augustus 2017

Die reformasie het vir Luther teen ’n hoë prys gekom.  Hy het nie die luukse van ’n ivoortoring gehad van waar hy sy teologie kon bedryf nie.  Aan die einde van sy lewe, in 1546, het hy baie vreugdes en baie hartseer beleef.  Baie van sy ou vriende het hul rug op hom gedraai.  Vir die grootste deel van sy lewe was hy as ’n krimineel beskou en moes hy vir sy lewe vlug.  Sy gestel het nooit regtig herstel van die asketiese lewe wat hy as priester geleef het nie.  Hy het gely aan depressie.  Hy het getwyfel en baie met God geworstel.  Read more >>

Fokusmoment: 20 Augustus 2017

Na die dood van Luther in 1546 het die mantel van leierskap geval op Philip Melanchton,  die man wat deur Luther gementor is sedert hy as 20-jarige in Wittenberg opgedaag het in 1519.

Luther en Melanchton het ’n diep verbintenis en vriendskap gehad, alhoewel hulle uiteenlopende persoonlikhede gehad het.  Luther het eenkeer gesê dat Melanchton spelde en naalde sou gebruik om mee aan te val, wanneer hy wat Luther is eerder ’n groot swaard sou gebruik.

Melanchton het inderdaad ’n sagter aanslag gehad en was meer as Luther bereid om kompromieë te soek. Net na Luther se dood het teologiese sake soos die verhouding tussen die Rooms-Katolieke Kerk en die Lutherane, die leer oor die regverdiging deur geloof, die uitverkiesingsleer en die aard van die Nagmaal die Kerk in beroering gehad. Read more >>

Fokusmoment: 13 Augustus 2017

Die doel van Luther se 95 stellinge – alhoewel dit die basis van die reformasie geword het – was eintlik om die teologiese probleme in die Rooms-Katolieke kerk uit te wys.

Van 1517 tot 1521 het Luther die 5 Solas ontwikkel in sy teologiese denke en geskrifte:

Toe Luther vasgevang was in die donderstorm het hy hom aanvanklik op die Heilige Anna beroep.  Hy het egter besef hoe futiel dit is om enige ander Middelaar as Jesus te hê.  Dit het tot die eerste Sola gelei – gebaseer op 1 Tim 2:5 – Solus Christus.

Hy moes egter ook sy siening van God verander.  Read more >>

Fokusmoment: 6 Augustus 2017

Van  die Switserse reformator, Zwingli, se bekendste stellings is:

“Die Waarheid dra ’n gelukkige gesig”

“Om nie bevrees te wees nie, is die beste wapenrusting”

“Ons vertroue op Jesus Christus maak ons nie lui, agterlosig of onbetroubaar nie – inteendeel, dit maak ons bedag, moedig ons aan, laat ons doelgerig lewe, soos regverdiges, daarop gerig om goed te doen aan ander.  Daar is geen vorm van selfvertroue wat hiermee kan vergelyk nie.”

“As ons al hoe wyser en meer geleerd geraak in ons interaksie met wyse en geleerde mense, hoeveel te meer sal ons nie groei in ons innerlike lewe deur tyd met God in gebed te spandeer nie.” Read more >>

Fokusmoment: 30 Julie 2017

Huldrych (of Ulrich)  Zwingli was een van die groot kragte in die reformasie.  Net soos wat Calvyn Genève beïnvloed het, so het Zwingli Zürich, Switserland,  beïnvloed.

Zwingli het so ’n groot invloed gehad op die stadsraad van Zürich dat hy dit so kon bewerkstellig dat die inkomste wat gegenereer is deur die verkoop van die bates van die kloosters wat toegemaak het na die Reformasie, gebruik is om armoede te verlig en die oprigting van skole te befonds.

Zwingli het hard daaraan gewerk om Switserland se ekonomie te verskuif van die afhanklikheid van kontrakwerkers na landbou en handel. Hy het sy gemeentelede aangemoedig om produktief te werk met die woorde:  “Julle is instrumente in die hande van God. Read more >>

Fokusmoment: 23 Julie 2017

Alhoewel Martin Luther allerweë as die inisieerder van die Reformasie gesien word, was hy wel nie die eerste om protes aan te teken teen die vergrype van die Rooms-Katolieke kerk nie.

Reeds 100 jaar vóór Luther het Jan Hus (1372-1415) in die stad Praag (in Bohemia, wat vandag die Tsjeggiese Republiek is) as priester van die Betlehem Kapel in Praag, onder die invloed van John Wycliffe, die oppergesag van die Skrif gehandhaaf.

Dit het daartoe gelei dat hy teenoor baie van die gebruike van die Rooms-Katolieke kerk uitgevaar het.  Hy het onder andere die gesag van die pous uitgedaag en die gebruik van die aflaatstelsel veroordeel. Read more >>