Fokusmoment: 23 Julie 2017

In sy boek The Reformation: How a monk and a mallet changed the world vra die skrywer, Stephen J. Nichols die vraag of ons enigsins die reformasie vanjaar moet vier.  Het die Reformasie nie net die eenheid van die Kerk versteur nie?

Hy antwoord dan self die vraag:

“We study the Reformation because of what we can learn.  We learn of the treasure of the Gospel.  We learn how easy it can be for the church to lose sight of its value.  We learn of the origin of most of the practices of church life that we simply take for granted.  Read more >>

Fokusmoment: 11 Julie 2017

Luther’s se “’n Vaste Burg is onse God”  (Lied 476 in die Liedboek) word allerweë beskou as die temalied van die Reformasie

Hierdie lied word dikwels gesing op Hervormingsondag.  Die woorde is losweg gebaseer op Psalm 46.

 

Vir Refo500 het Ds. Hannes van der Merwe ’n lied geskryf wat fokus op die 5 solas.

 

VONKK 341

Sola Scriptura

(met die oog op die 500-jarige herdenking van die Hervorming op 31 Oktober 2017)

 

Sola Scriptura! God se Woord

is deur die Gees geïnspireer.

Geen mensewoord, geen kerkgesag

kan God se wil so aan ons leer.

Ons glo uit God se Woord

vloei God se redding voort. Read more >>

Fokusmoment: 4 Julie 2017

Martin Luther het gestry teen die pouslike aflaatstelsel, maar hoekom?

Dit was nie van die begin af Luther se intensie om met die Rooms-Katolieke kerk te breek nie.  Hy wou bloot aandring daarop dat sekere sekere Skrifgedeeltes reg geïnterpreteer moet word – veral die aangaande skuldbelydenis en vergifnis.

Die heel eerste van sy 95 stellinge gaan veral oor die idee van bekering en skuldbelydenis:  “Toe ons Here Jesus Christus gesê het: ‘Bekeer julle!  (Matteus 5:17) het Hy daarop aangedring dat ’n gelowige se hele lewe een van skuldbelydenis moet wees.”

Sommige Rooms-Katolieke leiers het  aflaatbriewe verkoop wat vergifnis van alle sondes in die verlede of toekoms belowe het.  Read more >>

Fokusmoment: 25 Junie 2017

Drie aanhalings van Johannes Calvyn:

“As ’n prediker nie in die eerste plek vir homself ’n preek preek nie, sou dit beter wees dat hy van die trappies van die preekstoel afval en sy nek breek, voordat hy die kans kry om daardie preek te preek.”

“Ek het alles prysgegee vir Christus – en wat het ek daarvoor inruil gekry?  Alles in Christus!”

“’n Pastor het twee stemme nodig:  een waarmee hy die skape bymekaarmaak en ’n ander een waarmee hy die wolwe en diewe van sy skape af kan weghou.  Die Skrif verskaf aan hom beide hierdie stemme.” Read more >>

Fokusmoment: 18 Junie 2017

Johannes Calvyn:

“Wanneer die Bybel praat, praat God”.

“We shall never be clothed with the righteousness of Christ except we first know assuredly that we have no righteousness of our own.”

“Wat is afgodediens anders as wanneer jy die geskenke vereer in plaas van die Een wat die geskenke gee?”

(For what is idolatry if not this: to worship the gifts in place of the Giver himself?”)

Ons moet vir God vra om ons hoop te vergroot wanneer dit te klein is, wakker te maak wanneer dit dormant is, dit bevestig wanneer dit huiwerend is, dit te versterk wanneer dit swak is en om dit te laat opstaan wanneer dit oorweldig word.”

“We should ask God to increase our hope when it is small, awaken it when it is dormant, confirm it when it is wavering, strengthen it when it is weak, and raise it up when it is overthrown.”

  Read more >>

Fokusmoment: 11 Junie 2017

In een van Maartin Luther se 95 stellinge (#62) beklemtoon hy die feit dat die kerk se grootste skat die evangelie is – die storie van God se grootheid en Sy genade.

Die pous, Leo X, was nie regtig geïnteresseerd in ’n teologiese debat nie en het die 95 stellings afgemaak as die “gebrabbel van ’n dronk Duitser” en dat Luther tot “ander insigte sal kom wanneer hy weer nugter is”.

Teoloë verwys dikwels na Luther se teologie as ’n “teologie van die kruis”.  Vir Luther lei alles na, vloei alles voort uit en is alles gesentreerd rondom die kruis van Jesus.  Read more >>

Fokusmoment: 4 Junie 2017

Martin Luther het die brief van Paulus aan die Galasiërs beskou as een van die belangrikste boeke van die Bybel.  Hy skryf hieroor in sy Kommentaar “Commentary on St. Paul’s Epistle to the Galatians”:

“We can hear the Apostle saying to himself: ‘I will not burden the Gentiles with the Law, because I am their apostle and not their lawgiver. Not once did you Galatians hear me speak of the righteousness of the Law or of works. My job was to bring you the Gospel. Therefore you ought to listen to no teachers of the Law, but the Gospel; not Moses, but the Son of God; not the righteousness of works, but the righteousness of faith must be proclaimed to the Gentiles. Read more >>

Fokusmoment: 28 Mei 2017

Martin Luther was nie die eerste hervormer om die Rooms-Katolieke Kerk uit te daag en verandering teweeg te bring nie – hy het op baie ander se skouers gestaan.

Een van die op wie se skouers hy gestaan het, was Peter Waldo (hy het geleef rondom 1170)  van Frankryk.  Waldo het sy eie bronne gebruik om ’n reformasie van die Kerk te begin.  Hy was mede-verantwoordelik vir die vertaling van die Vulgaat – die Latynse vertaling van die Bybel wat hoofsaaklik deur die RKK gebruik is – in Frans.  Hy het ’n hele paar toegewyde predikers opgelei wat weer die evangelie van die Bybel begin verkondig het.  Read more >>

Fokusmoment: 21 Mei 2017

Martin Luther het dit pragtig beskrywe hoe hy die duiwel oorwin het.

“As die duiwel by die deur van my hart kom klop en vra “Wie woon hier?” dan kom maak Jesus die deur oop en antwoord: “Martin Luther het hier gebly, maar hy het nou uitgetrek. Ek bly nou hier.” Wanneer Christus ons lewe volmaak, het die duiwel geen toegang nie.

Geen wonder nie Martin Luther het ook vertel hoe hy een aand wakker geword het en opgemerk het dat die duiwel aan die voetenent van sy bed sit .  Toe sê Luther vir die duiwel: “O, is dit jy!” en hy draai om en slaap rustig verder! Read more >>

Fokusmoment: 14 Mei 2017

Ons moet nooit die invloed van die Reformasie op die idee van moedertaalonderrig vergeet nie.

Dit was die studie van die Vulgaat, die Latynse vertaling van die Bybel, gebruik deur die Rooms-Katolieke kerk, wat teoloë se aandag gevestig het op die vals leerstellings wat deur die RKK verkondig is.  Dwaalleeringe soos dat Jesus fisies in die brood en wyn teenwoordig is tydens die Nagmaal – of die fokus en klem op boetedoening in plaas van vergifnis.  Alhoewel dit oënskynlike subtiele nuanse verskille is, het dit geweldig baie saak gemaak!

Die Reformatore het daarom besef dat mense self die Bybel behoort te kan lees – in hulle eie taal – sodat die Bybel die primêre bron van hulle geloofskennis sou kon wees. Read more >>